Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Fort Deviasyonlarda İyotlu Ve İyotsuz Salin Solüsyonların Mukozal Klirens Üzerine Etkileri
 

Nazal Fort Deviasyonlarda İyotlu Ve İyotsuz Salin Solüsyonların Mukozal Klirens Üzerine Etkileri

Pınar E., Ersoy A., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Eşki E.

Amaç: Nazal fort deviasyonlu hastalarda iyotlu ve iyotsuz salin solüsyonların, preoperatif ve postoperatif mukozal klirens üzerine etkilerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya seçilmiş nazal fort deviasyonu olan 12 kadın 18 erkek, toplam 30 hasta alındı. Hastalara lokal anestezi altında septoplasti ameliyatı uygulandı. Postoperatuar 2.gün tamponlar çekildi ve hastalar iki gruba ayrıldı. Bir grup hastaya iyotlu tampone salin solüsyonu (1 litre su içine 1 yemek kaşığı iyotlu tuz, 1 çay kaşığı karbonat) diğer gruba da iyotsuz tampone salin solüsyonu (1 litre su içine 1 yemek kaşığı iyotsuz tuz, 1 çay kaşığı karbonat) ile irrigasyon başlandı. Preoperatuar ve postoperatuar 15. günde, 1.ve 2.ayda sakkarin klirens testi uygulandı. Deviye ve nondeviye burun pasajları preoperatif ve postoperatif değerlendirildi. Tartışma ve Sonuç: Nazal fort deviasyonlarda deviasyonun olduğu tarafta mukozal klirensin düşük olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda deviasyon tarafında nazal mukozal klirensin anlamlı olarak daha düşük olduğunu saptadık. Nazal cerrahi sonrası farklı konsantrasyonlarda salin solüsyonları ve ringer laktat kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda iyotlu ve iyotsuz salin solüsyonların nazal mukozal klirens üzerine etkilerini araştırdık ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık(p>0,05).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S167

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale