Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Rinoplastide BalansKonsepti : 301Olguda AçıkTeknik StrüktürelYaklaşım VeKartilajinöz Greftİle RekonstrksynPrensplr
 

Rinoplastide BalansKonsepti : 301Olguda AçıkTeknik StrüktürelYaklaşım VeKartilajinöz Greftİle RekonstrksynPrensplr

Erdibil H.H.

Rinoplasti uygulamalarında daha az destrüktif işlemler yapabilmek ve postoperatif fonksiyonel ve estetik başarıyı arttırmak amacıyla kartilaj greft kullanımı ve subkomponentlerin rekonstrüksiyonu tekniklerini içeren dengeli yaklaşım konsepti tanıtılmış ve 301 açık septorinoplasti olgusunda başarıya etkisi incelenmiştir. Özellikle revizyon oranını arttıran faktörler olan alçak radiks-alçak dorsum, dar orta çatı, yetersiz tip projeksiyonu ve alar kartilaj malpozisyonu için gerekli önlem ve düzenlemeler yapılmıştır. Başlıca subkomponentler olan radiks, osseokartilajinöz dorsum ve tip bölgesi ile dorsal genişlik ve alar taban genişliği arasındaki ilişkiler incelenerek, her subkomponente ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir. Böylelikle uygun vakalarda daha az dorsal osseokartilajinöz çatı rezeksiyonu ve radiks kartilaj grefti ile dorsal estetik hatlar oluşturulmuş, lateral osteotomi gereksinimi azaltılmış, tip projeksiyonu da çeşitli teknikler ile düzenlenerek profil ile uyumlu bir hale getirilmiştir. Bu amaçla en fazla spreader greft ve kolumellar strut(% 93), takiben radiks ve dorsal onlay grefteri(%34), shield greft ve onlay tip greftleri(%28), ve diğerleri(%24) kullanılmıştır. Stabilizasyonu sağlayan greft ve sütür teknikleri ve gerçekçi bir planlama ile hedeflenen başarıya büyük ölçüde ulaşılmış(%97), postoperatif fonksiyonel problemler 5 hastada(%2) görülerek 3’üne(%1) revizyon yapılmıştır. Estetik problemi olan 5 hastanın 3’ünde ise(%1)revizyon uygulanarak tam düzelme sağlanmıştır. Balans rinoplasti konseptinin tedaviye etkisini belirleyebilmek için her hastanın pre ve postoperatif fotograf, muayene bulguları ve ameliyat planları karşılaştırılmış, 112 hastada(%37) bu düzenlemeler sayesinde operasyon planında daha az destüktif işlemleri ve subkomponentlerin rekonstruksiyonunu içeren değişiklik meydana getirilebildiği görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S169

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale