Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Septoplasti Sonrası Nazal İrrigasyonda Hipertonik Deniz Suyu Ve İzotonik Nacl Solüsyonlarının Karşılaştırılması
 

Septoplasti Sonrası Nazal İrrigasyonda Hipertonik Deniz Suyu Ve İzotonik Nacl Solüsyonlarının Karşılaştırılması

Öğretmenoğlu O., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T., Süslü N.

Hipertonik deniz suyu solüsyonları ve izotonik NaCl solüsyonları endonazal cerrahiler sonrasında krutlanmayı engellemek ve mukozayı nemlendirmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Hipertonik solüsyonların, ödemi azaltarak ya da alkali yapıları nedeniyle mukus viskozitesini azaltarak, mukosiliyer klirensi kolaylaştırdıkları savunulmaktadır. Bu çalışmada, %2,3’lük hipertonik deniz suyu (HS) ve %0,9’luk izotonik NaCl solüsyonlarının (İS) kullanıldığı iki grup karşılaştırılmıştır. Ocak-Mart 2005 tarihleri arasında HÜTF KBB Anabilim Dalında septoplasti yapılan 30 hasta çalışmaya alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif 5. ve 20. günlerde hastalara mukosiliyer aktiviteyi saptamak için sakkarin testi yapılmıştır. Akustik rinometri uygulanarak burun pasajlarının sabit noktalarının kesitsel alanları hesaplanmıştır. Vizüel anolog skala ile, hastaların kullandıkları solüsyonlardan memnuniyetleri sorgulanmıştır. HS grubunun, postoperatif 20. gündeki mukosiliyer klirensteki düzelme; İS grubuna göre iyi bulunmuştur. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Postoperatif 5. gün ve 20. günde kesitsel alanlardaki değişim iki grup arasında farklı değildir (ortalamalar HS’de 0,36 cm2, İS’de 0,25 cm2 p=0,15). Her iki grupta elde edilen vizüel anolog skala skorları arasında istatistiksel fark tespit edilmemiştir (HS’de ortalama 6,8 , İS’de 6,3 p=0,28). Ülkemizde standart hazır bir solüsyon olmadığından, kullanılan izotonik NaCl solüsyonu tamponlanmış bir solüsyon değildir. Bu nedenle siliyer aktivite üzerine negatif etki yapabileceği gözönüne alınarak tamponlu diğer solüsyonların eklenerek yapılacağı diğer çalışmalar gerekli görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale