Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Eğri Burunlarda Cerrahi Sonuçlarımız
 

Eğri Burunlarda Cerrahi Sonuçlarımız

Özturan O., Erdem T.

Giriş: Fonksiyonel septorinoplasti, Fasiyal Plastik Cerrahinin en zor ameliyatı, eğri burunlar ise zor düzeltilebilen ve inatçı deformiteleridir. Eğri burunlar, deformitenin şekline göre; I, C ve S şeklinde veya yalancı eğrilikler olarak ayrılmaktadır. Literatürde eğri burunların çözümüne yönelik çok sayıda teknik önerilmesine rağmen ameliyat sonuçlarını bildiren çalışmalara nadiren rastlanılmaktadır. Bu çalışmada İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında yazarlar tarafından eğri burun nedeniyle opere edilen olguların sonuçları incelendi. Materyal-Metod: Toplam 90 olgunun 27’si I, 63’ü ise C şeklinde idi. I şeklinde eğriliklerde, nazyon-labrale superior arasına çekilen çizgi ile nazyon-nazal aks çizgisi arasındaki açı ölçümleri yapıldı. C şeklinde eğri burunlarda ise nazyon ile C şeklinin en lateralinden geçen nokta arasındaki çizgi ile bu nokta ile nazal tip arasından geçen çizgi arasındaki açılar belirlendi. Sonuçlar: I şeklinde eğriliğe sahip olguların ortalama açısı preoperatif olarak 6,57º, postoperatif olarak 2,02º olarak, C şeklindeki eğri burunlarda ise belirtilen açı ortalama preoperatif 156,97º iken postoperatif olarak 174,28º ölçüldü. Olguların preoperatif ve postoperatif ölçüm sonuçları arasında her iki grupta da istatistiksel olarak çok anlamlı sonuçlar elde edildi. Sonuç: Eğri burunlarda estetik ve fonksiyonel açıdan iyi sonuç almak için, burun çatısını ve septumu oluşturan yapıların tamamen serbestleştirilmesi, düzeltilmesi ve orta hatta desteklenmesi gerekmektedir. Bu hastalarda başarılı fonksiyonel ve estetik sonuçlar alınabilirse de bu deformitenin hafif derecede de olsa sebat edebileceği konusunda olgular bilgilendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S171

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale