Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adenoidektomide Endoskopik Mikrodebrider Yaklaşımı
 

Adenoidektomide Endoskopik Mikrodebrider Yaklaşımı

Özagar A., Tanyeri H.

Adenoidektomi çocukluk çağı kulak burun boğaz operasyonlarının en sık yapılanlarındandır. Endikasyonları sıklıkla tekrarlayan sinüzit ve otitis media, nazal obstrüksiyon ve kronik seröz otitis mediadır. Değişik tekniklerin kullanıldığı adenoid cerrahisinde hemoraji ve rezeke edilememiş adenoid kalıntıları en sık rastlanan komplikasyonlardır. Konvansiyonel adenoidektomi çoğunlukla larengeal aynanın kullanıldığı indirekt nazofarengoskopi ile yapılan bir cerrahidir. Çoğunlukla sinüs cerrahisinde kullanılan endoskoplar ise adenoid dokunun direk görünümünü sağlarlar. 2003 yılından beri hastanemizde 70 derece endoskop ve mikrodebrider kullanılarak 112 adenoidektomi uygulanmıştır. Konvansiyonel yöntemle karşılaştırıldığında operasyon süresi kısalığı ve intaroperatif hemorajinin azlığı dikkat çekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S173

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale