Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yetişkin Ve Pediatrik Yaş Grubunda Adenoid Vegetasyon Ve Histopatolojik Özellikleri
 

Yetişkin Ve Pediatrik Yaş Grubunda Adenoid Vegetasyon Ve Histopatolojik Özellikleri

Dereköy S., Yılmaz D., Aktepe F., Kahveci O., Şahin Ö., Duman K.

Adenoidler (faringeal tonsiller), orofarengeal istmusu çevreleyen lenfoid doku halkasının santral bölümüdür. Embriyogenezisin 3. ayında, iki lateral primordianın orta hatta füzyonu ile oluşmaya başlar ve 7. ayda tam gelişimini tamamlar. Çoğu zaman puberte ve erken adölesan dönemde regresyona uğrar. Kliniğimizde adenoidektomi ameliyatı uygulanan hastalar arasında yetişkin yaş grubunun da belirli bir sayıya ulaşması nedeniyle, hem etyolojiye yönelik bir çalışma yapmayı hem de her iki yaş grubu lezyonlarının histopatolojik farkını ortaya koymayı amaçladık. Bu çalışmada, 19 adet çocuk (4-9 yaş arası) ve 15 adet yetişkin (20-48 yaş arası) olgunun adenoidektomi spesimenleri retrospektif olarak değerlendirildi. Histopatolojik olarak her iki grup spesimende epitelyal lenfosit infiltrasyonu, yüzey defekti ve ülserasyon, plazma yoğunluğu, fibrozis, yüzey epitelin tipi, mast hücre yoğunluğu ve lenfoid hiperplazi (folliküler veya diffüz) incelendi. Ayrıca immünohistokimyasal olarak triptaz antikoru kullanıldı ve kesitlerde mast hücreleri araştırıldı. Adenoid vegetasyon saptanan yetişkin gruptaki hastaların etyopatogenezinde rol oynayan faktörler arasında, alerjik rinit, sigara içimi ve çeşitli inhalan etkenlere maruziyet saptandı. Pediatrik yaş grubunda erişkinlere göre, epitelyal lenfosit infiltrasyonunun ve mast hücre yoğunluğunun belirgin şekilde artış gösterdiği saptandı. Sonuç olarak pediatrik yaş grubunda, adenoidlerin hiperplazisinde enflammatuar cevabın daha güçlü olduğu kanısına varıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S177

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale