Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız
 

Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız

Göksu N., Bayramoğlu İ., Yılmaz M., Bayazıt Y., Ensari N.

Amaç: Nörovasküler kros-kompresyon sendromları, kraniyal sinirlerin komşu kan damarları ile sürekli teması sonucu meydana gelen, sinirin anormal eksitasyonu tablosudur. Kraniyal sinirlerin hiperaktif disfonksiyon sendromu olarak da tanımlanır. Nöral kılıfta kronik ektopik eksitasyon ve kraniyal sinir nükleusunda reorganizasyon meydana gelir ve bu durum hiperfonksiyon ile sonuçlanır. Tutulan kraniyal sinirdeki hiperfonksiyona bağlı olarak hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, glossofaringeal nevralji, genikulat nevralji ve kohleovestibuler sinir kompresyon sendromu görülür. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda 1996-2005 yılları arasında nörovasküler kros-kompresyon sendromu nedeniyle mikrovasküler dekompresyon operasyonu yapılan hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Metod: 1996-2005 yılları arasında nörovasküler kros-kompresyon sendromu nedeni ile 18 mikrovasküler dekompresyon ameliyatı uygulanmıştır. Bu amaçla 17 hasta opere edilmiştir. 3 hastada trigeminal nevralji, 8 hastada hemifasiyal spazm, 5 hastada tinnitus, 1 hastada kohleovestibuler kros kompresyon sendromu, 1 hastada kombine olarak trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm ve vertigo görülmüştür. Sol trigeminal nevralji nedeniyle mikrovasküler dekompresyon yapılan 1 kadın hastaya bir yıl sonra sağ trigeminal nevralji nedeniyle dekompresyon uygulanmıştır. Sonuçlar: Mikrovasküler dekompresyon, baskılayıcı damarın etkilenen sinire olan temasını engellemeye dayalı cerrahi bir tekniktir. Endoskopi yardımı ile yapılan mikrovasküler dekompresyon ameliyatlarında başarı oranları artmaktadır. Hemifasiyal spazm tespit edilen 1 kadın hastada dekompresyon sonrası hipertansiyon tablosunun düzeldiği görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S180

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale