Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kliniğimizde Yapılan Oto-Nörolojik Cerrahi Girişimler:
 

Kliniğimizde Yapılan Oto-Nörolojik Cerrahi Girişimler:

Turgut S., Çakır B., Ercan İ., Özbal E.

Kliniğimizde son dört yıl içerisinde nöro-otolojik cerrahi girişim yapılmış oniki adet hasta incelendi. Hastalardan altı tanesinin tanısı akustik nörinom, altı tanesinin tanısı glomus jugulareydi. Akustik nörinom tanılı hastalara translabirentin yolla kitle eksizyonu, glomus jugulare tanılı hastalara ise infratemporal fossa yaklaşımı ile kitle eksizyonu operasyonu yapıldı. Tüm hastaların pre-op ayrıntılı KBB , kraniyal sinir, nörolojik muayeneleri yapıldı. Kitle boyutu, komşulukları ve lokalizasyonunu saptamak için temporal ve kraniyal BT ve MR tetkikleri değerlendirildi. Operasyon sonrası hastalar düzenli aralıklarla izlendi. Glomus jugulare tanılı bir hastamızın postop iki aya kadar uzayan vestibüler ablasyon bulguları medikal tedavi ve vestibüler rehabilitasyon ile tedavi edildi. Akustik nörinom tanılı bir hastamızın postop beşinci günde saptanan BOS otoresi ikinci bir cerrahi girişimle kaçak yeri saptanarak onarıldı. Postop erken dönemde grade 3-4 fasiyal sinir paralizisi olan hastalarımızın postop birinci yıldaki kontrollerinde fasiyal sinir paralizisinin gerileyip grade 1-2 düzeyinde olduğu görüldü. Klinik bir şikayetleri de olmayan hastalarımızın çekilen MR larında nüks ve rekürrensi düşündüren bulgu saptanmadı. Genellikle beyin cerrahisi uzmanları tarafından yapılmakta olan nöro-otolojik cerrahi girişimler kliniğimizde de uygulanmaktadır. Nöro-otolojiye ilgili, bu bölge anatomisine hakim, deneyimli ellerde bu cerrahi girimler KBB uzmanları tarafından da başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S181

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale