Vokal Kord Hemorajileri

Dursun G., Gökcan M.

Vokal kord hemorajisi (VKH), sesin kötüye kullanımı, enfeksiyonlar, yanlış şan tekniği ve hormonal değişiklikler gibi nedenlere bağlı olarak, vokal kord üzerindeki kapiller damarların kanaması sonucu, genellikle şarkıcılar ve sahne sanatçılarında görülür. Klinik olarak VKH geniş bir semptom ve patoloji spekturumu sergiler. Kimi zaman sadece seste yorulma veya disfoniye yol açan bir varis, kimi zaman akut disfoniye yol açan bir yaygın submukozal kanama, kimi zaman ise uzun süren ses kısıklığına yol açan polipoid dejenerasyon şeklinde görülebilirler. Ancak VKH’nin esas klinik önemi submukozal skar oluşumuna yol açarak kalıcı ses kısıklığına yol açabilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla VKH özellikle profesyonel ses sanatçıları için ciddi sorun oluşturabilir. Bu sunumda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1996-2002 arasında tanı alan 81 VKH hastasının değerlendirilmesi ve tedavisi sonucu edinilen klinik deneyimin paylaşılması amaçlanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S183

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale