Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?

Dadaş B., Çınar U., Seven H., Alkan S., Coşkun B. U., Uğur S.

Özet Son yıllarda sinüzit tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi seçkin tedavi olma yolunda ilerlemektedir. Çeşitli merkezlerce yapılan ve bu yöntemin komplikasyonları olarak rapor edilen sonuçlar, kullanılan teknik ve cerrahın deneyimine göre değişmektedir.Uzman doktorların ve asistan doktorların yaptığı endoskopik sinüs cerrahisi sonrası ortaya çıkan komplikasyonları karşılaştırmak amacıyla Mayıs 2001-Aralık 2004 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniğinde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmış 132 hastanın ameliyatının video kaydı,dosyası ve kontrol kartları retrospektif olarak incelendi. Komplikasyon oranları cerrahi ekip(uzman-3 yıl asistanı) ve tanıları kombine edilerek karşılaştırıldı.Üçüncü yıl asistanların yaptığı vakalar minimal fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile sınırlı tutuldu.Komplikasyonlar majör ve minör olarak ikiye ayrıldı. Komplikasyon oranımız %16.7 olup, hepsi minör komplikasyondu.Majör komplikasyon gelişmedi.Diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzer sonuçların çıktığı görüldü(%6-29)(1,2,3).Deneyimli uzman doktorlar tarafından yapılan operasyonlarda komplikasyon oranı%17.8 iken, uzman doktor gözetiminde yapılan asistan doktor vakalarında bu oran %14.3 olarak bulundu.Uzman doktor ve asistan doktorların yaptığı cerrahiler sonrası oluşan komplikasyonlarda anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S186

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale