Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Serebrospinal Sıvı Rinoresinin Tamirinde Kullanılan Değişik Cerrahi Yaklaşımların Analizi
 

Serebrospinal Sıvı Rinoresinin Tamirinde Kullanılan Değişik Cerrahi Yaklaşımların Analizi

Yetişer S., Gerek M., Tosun F., Akçam T., Hıdır Y., Gönül E.

Kronik vasıflı beyin omurilik sıvı (BOS) rinorelerinin geçerli tedavisi fistülün cerrahi olarak tedavi edilmesidir. Bu çalışmanın amacı preoperatif ve postoperatif birçok değişkeni göz önüne alarak, BOS rinoresinin tamirinde kullanılan değişik cerrahi yaklaşımları analiz etmek ve bu hastalarda kullanılabilecek optimal yöntemi belirlemeye çalışmaktır. Gerekli bilgiler hasta dosyalarının retrospektif taraması ile elde edildi. Çalışmaya BOS rinoresi, değişik cerrahi yaklaşımlarla tedavi edilen 26 hasta dahil edildi. BOS kaçağının yanında genellikle kurşun yaralanmasına bağlı, ön kafa tabanında yaygın parçalı kırıkları ve beyin yaralanması olan hastalarda tedavi yaklaşımı olarak kraniotomi seçildi (N:14). Dura defekti frontal sinüsün posteriorunda olan 2 hasta osteoplastik frontal sinüzotomi ile tedavi edildi. Anterior ve posterior etmoid çatıdan ve sfenoid sinüsten kaynaklanan ve komplike olmayan 10 fistülde ise cerrahi tedavi için endonazal endoskopik yaklaşım kullanıldı. Postoperatif başarı oranı her yaklaşım için yüksekti (intrakranial yaklaşım için %97, ektrakranial eksternal ve endonazal endoskopik yol için ise %100). Anozmi kraniotomiden sonra ortaya çıkan ve en sık görülen (n:5) komplikasyondu. Sonuç olarak postoperatif minimal morbiditesi nedeniyle anterior ve posterior etmoid çatıda ve sfenoid sinüste yerleşen ve komplike olmayan BOS fistüllerinin tamamının tedavisinde endonazal endoskopik yol tercih edilebilir. Frontal sinüsün posterior duvarında yerleşen ve komplike olmayan BOS kaçaklarında osteoplastik frontal sinüzotomi kullanılabilir. İntrakranial yaklaşımlar, intrakranial komplikasyonlarla birlikte olan ve ön kafa tabanının yaygın parçalı kırıklarından kaynaklanan komplike BOS rinorelerine saklanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S188

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale