Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Genel Ve Hastalığa Spesifik Sağlık Düzeyi Ölçütleri: Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi
 

Genel Ve Hastalığa Spesifik Sağlık Düzeyi Ölçütleri: Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi

Samim E., Haberal İ., Bayız Ü., Özdek A., Emir H., Ceylan K., Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ.

YER VE ÇALIŞMA DÜZENİ: Tersiyer bakım merkezinde açık prospektif klinik çalışma AMAÇ: Uzun dönem takipte endoskopik sinüs cerrahisinin hastaların yaşam kalitesini nasıl etkilediğinin genel ve hastalığa spesifik sağlık düzeyi ölçütleri ile tesbiti. MATERYAL VE METOD: Ocak 2001 ve Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmış 252 hastadan en az iki yıllık düzenli takiplere gelmiş olan 97 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Objektif parametre olarak Lund-Mackay’in radyolojik evrelemesi, subjektif parametre olarak SF-36 Genel Sağlık Düzeyi Anketi ve Kronik Sinüzit TyPE Spesifik Anketi skorları kullanılmıştır. Bütün parametreler cerrahi öncesi ve cerrahiden en az iki yıl sonra değerlendirilimiştir. Çalışma grubu yaşa, alerjik semptomların, nazal poliplerin, astımın ve geçirilmiş operasyonun mevcudiyetine göre alt gruplara ayrılmıştır. İstatistiksel analiz student’s t test ve ANOVA testi ile yapılmıştır. BULGULAR: Hem objektif hem de subjektif parametreler cerrahi sonrası tüm grup için ve alt gruplar için anlamlı olarak iyileşmiştir. Astım ve nazal polip alt gruplarında diğer gruplara kıyasla objektif parametreler anlamlı kötü sonuçlar vermiş iken bu durum subjektif parametreler için uzun dönemde gözlenmemiştir. SONUÇ: Genel ve hastalığa spesifik sağlık düzeyi ölçütleri endoskopik sinüs cerrahisisnin uzun dönem takiplerinde güvenilir, tekrar edilebilir, kapsamlı ve değerli enstrümanlardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S189

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale