Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Ve Paranazal Sinüs Cerrahisinde Uygulanan Yara İyileştirici Ajanların Etkileri
 

Nazal Ve Paranazal Sinüs Cerrahisinde Uygulanan Yara İyileştirici Ajanların Etkileri

Döner F., Doğru H., Tüz M., Yasan H., Çandır Ö., Çiriş M.

Amaç: Burun kanamasını durdurmada veya burun cerrahisi sonrasında kullanılan burun tampon materyalleri, parafin veya antibiyotikli krem ve/veya pomatlar gibi nemlendirici ve kayganlaştırıcı maddelerle hazırlanırlar. Bu çalışmanın amacı yara iyileştirici ajanların burun tamponu hazırlanmasında kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada; 48 adet erkek, albino, Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Nazal septum ve lateral nazal duvarda mukozal hasar oluşturulduktan sonra nazal kavitelere yumuşak parafin, clostridiopeptidase-A, nitrofurazon ve asiaticoside’li kremler uygulandı. Yara iyileşmesinin erken ve geç dönemlerindeki etkileri histopatolojik olarak incelendi. Bulgular: Asiaticoside ve clostridiopeptidase-A erken dönem mukozal ödemin ve siliya kaybının önlenmesinde nitrofurazon ve kontrol gruplarından daha iyi bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Yara iyileştirici ajan olan asiaticoside burun içinde etkinliği birbirine yakın olan clostridiopeptidase-A ve nitrofurazondan daha faydalı bulunmuştur.

The Effects Of Wound Healıng Agents’ Applıcatıon Followıng Nasal And Paranasal Sınus Surgery

Döner F., Doğru H., Tüz M., Yasan H., Çandır Ö., Çiriş M.

Background: Nasal packing materials, used after nasal surgery or for cessation of epistaxis, are impregnated with some moisteners and lubricators such as paraffin or antibiotic ointments. The purpose of this study was to determine whether wound healing agents can be used in the impregnation of nasal packing materials. Materials and Methods: Forty eight Pasteurella-free New Zeeland white male rabbits were used for this study. After the incision of mucosae of nasal septum and lateral nasal walls of both nasal cavities, soft paraffin, clostridiopeptidase-A, nitrofurazone and asiaticoside ointments were administered into both nasal cavities. The effects of wound healing agents during early and late phases of wound healing were evaluated histopathologically. Results: Asiaticoside and clostridiopeptidase-A have more preventive effects, regarding early mucosal edema, than nitrofurazone and control groups (p<0.05). Asiaticoside and clostridiopeptidase-A have more preventive effects, regarding late ciliary loss, than nitrofurazone and control groups (p<0.05). Conclusions: Wound healing agent ''asiaticoside'' has more beneficial effects on nasal packing and nasal surgery than clostridiopeptidase-A and nitrofurazone which have nearly the similar effects.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri 2005-4(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale