Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi » 2008 » Travmatik Işitme Kayıpları Ve Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstriksiyonu
 

Travmatik Işitme Kayıpları Ve Orta Kulak Kemikçik Zinciri Rekonstriksiyonu

Odabaşı A.O.

İşitme kaybı temporal kemik travmalarının sık sekellerinden biridir. Orta kulak kemikçikleri, temporal kemiğin attik bölgesi, dış kulak yolunun posterosuperiorunu tutan ve petröz apeks eksenine paralel uzanan longitudinal kırıklarda sıklıkla zedelenir. Kemikçiklerin destek yapılarının ani hareketleri, kemikçiklerin yer değiştirmelerine neden olur. En sık karşılaşılan zedelenmeler, inkudostapedial eklem ayrılması, stapes kruralarının kırılması ve stapes tabanının subluksasyonudur. Kafa travmasından iki ay sonra düzelmeyen iletim tipi işitme kayıplarında kemikçik zincirde bir hasar olduğu düşünülmelidir. Travmaya bağlı işitme kaybı olan vakalar başlangıçta konservatif olarak tedavi edilebilirler. Timpan membran perforasyonunun da eşlik edebildiği, kemikçik zincir hasarının izlendiği iletim tipi işitme kayıplarının cerrahi tedavi sonuçları oldukça tatminkar olup, geç tedavi edilen vakalarda yapışıklıklar ve fibrozis izlenmektedir.

Traumatic Hearing Loss And Ossicular Reconstruction

Odabaşı A.O.

Hearing loss is a common sequela of temporal bone trauma. The ossicles are most often injured in longitudinal temporal bone fractures as the fracture line passes through the attic region and posterosuperior of the external auditory canal. Sudden movements of supporting structures cause dislocation of the ossicles. The most frequent findings are, dislocation of incudostapedial joint, fractures of stapes crura and subluxation of stapes footplate. Head trauma can be associated with ossicular injury if conductive hearing loss persists more than two months. Patients presenting with conductive hearing loss can be initially managed conservatively. Hearing results of surgical management of tympanic membrane perforations with conductive loss due to ossicular disruption are satisfying, although delayed cases are assumed to be associated with adhesions or fibrosis.

Türkiye Kliniklieri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 2008, 1(3):35-38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale