Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tükürükte İmmünserolojik Pepsin Ölçümü Larengofarengeal Reflü Tanısında Non-İnvaziv, Hızlı Bir Tanı Yöntemi
 

Tükürükte İmmünserolojik Pepsin Ölçümü Larengofarengeal Reflü Tanısında Non-İnvaziv, Hızlı Bir Tanı Yöntemi

Yorulmaz İ., Kubat G., Ocak E.

AMAÇ:Tükürükte immünserolojik pepsin ölçümünün larengofarengeal reflü (LFR) hastalığının tanısındaki diagnostik yerinin araştırılması. YÖNTEM-GEREÇLER:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda LFR şüphesiyle takip edilen, en az bir LFR semptomu bulunan, reflü semptom indeksi 15’in üzerinde ve reflü bulgu skoru 3’ün üzerinde olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara çift kanallı 24 saatlik pH monitorizasyon kateteri yerleştirildi. Her hasta 24 saatlik periyod sırasında immünserolojik pepsin ölçümü için tükürük örneği verdi. Patolojik gastroözefageal reflü (GÖR) bulguları, LFR bulguları, tükürük örneği verildiği anda proksimal ve distal problardaki pH skorları kaydedildi. Pepsin ölçüm testinin sensitivitesi, spesifitesi, pozitif ve negatif prediktif değerler kaydedildi ve pH monitorizasyon skorlarıyla karşılaştırıldı. BULGULAR:Kriterlere uyan 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam 6 hastada pozitif pepsin testi sonucu elde edildi. Çalışmaya katılan hastaların %90’ında en az bir defa LFR atağı tespit edildi. Pepsin testinin sensitivite ve spesifite değerleri sırasıyla %33 ve %100 olarak kaydedildi. Pepsin testi pozitif (PP) olan hastalar ile negatif olan hastaların örnek verildiği andaki proksimal prob pH sonuçları karşılaştırıldığında PP hastaların diğer hastalara göre bariz olarak asidik pH değerine sahip oldukları görüldü (PP için pH: 3.26, diğer hastalar için pH: 6.81). SONUÇ:Ambulatuar çift problu pH monitorizasyonu GÖR ve LFR tanısı için halen altın standart tanı metodu olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin bazı dezavantajları vardır. Tükürükte pepsin ölçümü yeni geliştirilmiş ve bu hastalıkların tanısı için giderek daha fazla kullanılan popüler bir tanı yöntemidir. Pepsin testi çift problu pH monitorizasyonu ile kıyaslandığında faydaları ve uygulama kolaylığı, bu yöntemi LFR şüphesi taşıyan hastalar için ekonomik, non-invaziv, hızlı ve alternatif bir diagnostik metot olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-112

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale