Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Tonsillitli Hastalarda Beta Defensin 1 Gen Polimorfizmi
 

Kronik Tonsillitli Hastalarda Beta Defensin 1 Gen Polimorfizmi

Şahin F., Erbek S., Arslan F., Babakurban T. S., Terzi K. Y.

AMAÇ:Bu çalışmada kronik tonsillit ile beta defensin geni tek nükleotid polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kronik tonsillit tanısı konulan 86 hasta ve kontrol grubu olarak kronik tonsillit öyküsü olmayan, tonsillektomi yapılmamış 80 sağlıklı birey çalışmaya alınmıştır. Beta defensin 1 (DEFB1) genotipleri (-20G/A, -44C/G ve -52G/A) PCR sonrası "restriction fragment length polymorphism " analizleri ile belirlenmiştir. BULGULAR:-20G/A, -44C/G ve -52G/A tek nükleotid polimorfizmlerinde kronik tonsillitli olgularda kontrol grubuna göre anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu bulguyla uyumlu olarak, üç nükleotid polimorfizmi için alel frekanslarının gruplar arası karşılaştırılmasında istatistiksel farklılık saptanmamıştır (p>0,05). SONUÇ:Bu çalışmada kronik tonsillit gelişimi ile DEFB1 geninde -20G/A, -44C/G ve -52G/A genotipleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanamamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-111

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale