Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Cerrahi Deneyimin Sistrunk Cerrahisinde Postoperatif Yatış Süresine Etkisi
 

Cerrahi Deneyimin Sistrunk Cerrahisinde Postoperatif Yatış Süresine Etkisi

Akyol U., Günaydın R.Ö., Süslü N., Kuşçu O., Kayahan B., Cabbarzade C.

AMAÇ:Sistrunk cerrahisi, tiroglossal duktus kisti (TDK) tedavisinde kullanılan başlıca yöntemdir. Bu çalışmanın amacı Sistrunk cerrahisi sonrası hastane yatış sürelerine cerrahi deneyimin etkisini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2006 - Temmuz 2013 tarihleri arasında kliniğimizde Sistrunk cerrahisi yapılan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Belirtilen zaman diliminde Sistrunk cerrahisi yapılmış 126 hastadan tıbbi kayıtlarına ulaşılabilen 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, ameliyatı yapan cerrah (asistan, eğitmen), yatış süresi, postoperatif komplikasyon ve takip süreleri kaydedildi. BULGULAR:Hastaların 40'ı bayan, 37'si erkek idi. Yaş aralığı 1-59 yaş arasında idi (ortanca: 6). Ameliyatların 41'ini tecrübesiz cerrahlar (asistanlar), 36'sını tecrübeli cerrahlar (eğitmenler) yapmıştır. Hastaların tümüne postoperatif oral antibiyotik verilmiş ve hepsi postoperatif dren çekildiği gün taburcu edilmişlerdir. Tecrübesiz cerrahların ameliyat ettiği hastaların 20'si (%49) 1 gün, 18'i (%44) 2 gün ve 3'ü (%7) 2 günden fazla yatmıştır. Tecrübeli cerrahların ameliyat ettiği hastaların 17'si (%47) 1 gün, 16'sı (%44) 2 gün ve 3'ü (%9) 2 günden fazla yatmıştır. SONUÇ:Sistrunk cerrahisi geçirmiş hastalarda ameliyat sonrası yatış süresi ile cerrahi tecrübe arasında istatiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır. Bu cerrahide deneyim hasta yatış süresini etkilememektedir. Sistrunk cerrahisi kolaylıkla öğrenilip başarıyla uygulanabilir etkin bir cerrahidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-115

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale