Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Tonsillitli Olgularda Derin Tonsil Florası Ve Antibiotik Duyarlılıkları
 

Kronik Tonsillitli Olgularda Derin Tonsil Florası Ve Antibiotik Duyarlılıkları

Gerek M., Tosun F., Durmaz A., Yıldızoğlu Ü., Polat B., Gümral R.

AMAÇ:Kronik tonsillit nedeniyle tonsillektomi yapılan hastaların tonsil derin dokularından alınan kültürlerin bakteriyolojik olarak incelenmesi ve bunların antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde kronik tonsillit nedeniyle tonsillektomi yapılan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi son 1 ayda antibiyotik kullanmamış olması şartı arandı. Steril koşullarda elde edilen derin tonsil dokuları mikrobiyolojik olarak incelendi. Elde edilen bakterilere karşı klinik pratikte sıklıkla ilk tercih olarak kullanılan amoksisilin-klavunat ve klaritromisine duyarlılık testleri yapıldı. BULGULAR:Yaşları 3 ile 25 arasında değişen (ortalama 13.32±7.99) 22 erkek, 11 kadın hasta çalışmaya alındı. Olguların 17 (%51)’inde tek, 16 (%49)’ında ikişer olmak üzere toplam 49 bakteri izole edildi. En sık izole edilen bakteriler sırasıyla metisiline duyarlı staphylococcus aureus (%28.6), streptococcus viridans (%20.4), streptococcus pneumoniae (%8.2) ve haemophilus spp. (%6.1) idi. İzole edilen bakterilerin %32.7’sinde amoksisilin-klavunata; %40.8’inde ise klaritromisine direnç saptanmıştır. SONUÇ:Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kronik tonsillitli hastaların çok önemli bir kısmında rutin kullanılan antibiyotiklere direnç olduğunu göstermektedir. Kronik tonsillit akut ataklarında tıbbi tedavilerin etkisiz kalmasında veya uzun süreli tedavi ihtiyacında bu direnç mekanizmasının etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-116

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale