Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Anksiyete Ölçümlemesi
 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Anksiyete Ölçümlemesi

Saydam L., Özkırış M., Aydın R., Şimşek G., Gül İ. A.

AMAÇ:Baş dönmesi ve anksiyete arasındaki birliktelik antik çağda Plato’nun çalışmalarından bu yana tıbbi literatür de oldukça sık karşılaşılan bir konudur. Klasik tıpta, baş dönmesi kendi başına bir hastalık olma ve hipokondrial melankoli gibi ayrı bir hastalığın bir belirtisi arasında belirsiz bir durumdaydı. Bizim çalışmamızın amacı baş dönmesi ve anksiyete arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun boğaz hastalıkları polikliniğine akut baş dönmesi şikâyeti ile başvuran ve benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tanısı alan hastalar arasından 50 gönüllüye psikiyatri kliniğinde kanalit repozisyon tedavisinden (Epley Manevrası) önce ve 4 hafta sonra olmak üzere Anksiyete Duyarlılık indeksi (ADİ-3), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri 1 (STAİ-1) ve 2 (STAİ-2) uygulandı ve elde edilen değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BULGULAR:Tedavi öncesi uygulanan ADİ-3, STAİ-1 ve STAİ-2 ölçeklerinden alınan puanlar literatürle uyumlu bir şekilde orta derecede anksiyeteyi göstermekteydi. Hastalara uygulanan tedaviden (Epley Manevrası) sonra uygulanan Anksiyete Duyarlık İndeksi (ADİ-3) ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri-2 (STAİ-2) puanları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düştü. Ancak anlık kaygıyı gösteren STAİ-1 puanlarında herhangi bir anlamlı değişiklik bulunamadı. SONUÇ:Elde ettiğimiz sonuçların teyit ettiği üzere BPPV olgularında kanalit repozisyon manevrası sonrası ADİ-3 ve STAİ-2 değerlerinde anlamlı bir düzelme olmasına karşın STAİ-1 değerlerinde düzelme saptanamaması bu hastaların tedavi planlamasında K.B.B. Ve psikiyatri kliniklerinin ortaklaşa çalışması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-117

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale