Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesinde Adenoidektomi/Tonsillektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Belirleyicilerine..
 

Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesinde Adenoidektomi/Tonsillektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Belirleyicilerine..

Akın İ., Mutlu M., Vuralkan E., Akaydın S., Miser E.

Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesinde Adenoidektomi/Tonsillektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Belirleyicilerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Uyku solunum bozukluğu bulunan, adenoid/tonsiller hipertrofi saptanan çocuklarda interlökin-6 (IL-6), high sensitively-CRP (hs-CRP), fetuin A, sistatin-C, adiponektin, tumor necrosis factor-α (TNF-α) seviyelerinin ve tedavinin serum seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Adenoid/tonsiller hipertrofisi olan otuz beş (14 erkek ve 21 kız) çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. IL-6, hs-CRP fetuin A, sistatin-C, adiponektin ve TNF-α seviyelerinin belirlenebilmesi için ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonra kan örnekleri alınmıştır. Ölçülen serum değerleri, boy ve ağırlık bilgileri kaydedilmiştir. Preoperatif ve postoperatif veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Hastalardan 14’üne adenoidektomi, 21’ine adenotonsillektomi uygulanmıştır. Cerrahi sürecindeki yaş ortalaması 8.74±3.33 (3-16) olarak hesaplanmıştır. Serum hs-CRP değerleri 1.61±1.96 mg/dl’den 0.41±0.42 mg/dl’ye (p<0.05); IL-6 seviyesi 3.07±1.76 pg/ml’den 2.41±0.56 pg/ml’ye (p<0.05); TNF-α seviyeleri 19.08±8.37 pg/ml’den 15.26±6.75 pg/ml’ye (p<0.05); adiponektin seviyesi 17.76±7.85 ng/ml’den 14,76±6.83 ng/ml’ye (p<0.05) düştüğü görülmüştür. Fetuin A seviyesinin 41.87±16.39’dan 49.94±10.0 ng/ml’ye (p<0.05) yükseldiği görülmüştür. Preoperatif ve postoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0.05). Sistatin-C seviyesinin tedavi öncesi ve sonrası ortalama değerleri arasında ise anlamlı farklılık saptanmamıştır. (p>0.05) SONUÇ:Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde risk faktörü olarak görülen IL-6, hs-CRP ve TNF-α’nın serum seviyelerinin yüksek olması, fetuin A serum seviyelerinin düşük olması uyku solunum bozukluğu bulunan adenotonsiller hipertrofili çocuklarda görülmektedir. Uyku solunum bozukluğu olan adenoid/tonsiller hipertrofili çocuklarda ameliyat sonrası serum seviyelerindeki değişikliklerle birlikte enflamatuvar reaksiyon azalırken kardiyovasküler hastalık gelişim riski de düşmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri S-118

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale