Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Co-Exıstence Of Anxıety Sensıtıvıty And Psychıatrıc Comorbıdıtıes In Chronıc Tınnıtus Patıents (Kronik Tinnitus..
 

Co-Exıstence Of Anxıety Sensıtıvıty And Psychıatrıc Comorbıdıtıes In Chronıc Tınnıtus Patıents (Kronik Tinnitus..

Saydam L., Akın İ., Özkırış M., Aydın R., Gül İ. A.

Co-Exıstence Of Anxıety Sensıtıvıty And Psychıatrıc Comorbıdıtıes In Chronıc Tınnıtus Patıents (Kronik Tinnitus Olgularında Anksiyete Duyarlılığı Ve Diğer Psikiyatrik Tablolar).. AMAÇ: Tinnitus, kulaklarda ve/veya başta, kaynağı belli olmayan hayali ses işitmektir. Tinnitusun anksiyete ve depresif bozukluklarla birlikteliği oldukça sık görülmektedir. Bizim çalışmamızın amacı kronik tinnituslu hastalarda anksiyete duyarlılığını araştırmak ve diğer bazı psikiyatrik belirtileri taramaktır. YÖNTEM-GEREÇLER: Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun boğaz (K.B.B.) hastalıkları polikliniğine tinnitus şikayeti ile başvuran ve kronik tinnitus (>= 6 ay ) tanısı konulan 50 gönüllü seçildi. Oluşturulan çalışma grubuna Anksiyete Duyarlık İndeksi- 1 ( ADI-3 ), Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri-2 ( STAI-2 ), Belirti Tarama Listesi-90 Revize edilmiş formu ( SCL-90-R ) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçları karşılaştırmak için sağlıklı gönüllülerden oluşan 50 kişilik bir karşılaştırma grubu oluşturulmuştur. Aynı psikometrik ölçekler karşılaştırma grubuna da uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Kronik tinnituslu hastalara uygulanan psikometrik ölçeklerden elde edilen puanlar sağlıklı gönüllülerden elde edilen puanlarla istatistiksel olarak karşılaştırıldı. ADİ-3, STAI-2 Ölçeklerinin yanı sıra SCL-90-R Global Semptom İndeksi, Somatizasyon, Depresyon, Anksiyete ve Fobik Anksiyete alt ölçeklerine bakıldı. Bütün psikometrik ölçeklerden elde edilen puanlar, kronik tinnitusu olan grupta, literatürle uyumlu bir şekilde, istatistiksel olarak oldukça yüksek oranda bulunmuştur. SONUÇ: Kronik tinnituslu hastalarda elde ettiğimiz yüksek anksiyete duyarlılığı ve diğer psikiyatrik belirti puanları, kronik tinnitus ile depresyon, anksiyete, somatoform bozukluklar gibi psikiyatrik tabloların yaygın birlikteliğini göstermektedir. Bu sonuç kronik tinnituslu hastaların tedavi planlaması ve takibinde K.B.B. Ve Psikiyatri klinisyenlerinin bütüncül bir yaklaşım içinde birlikte çalışması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-119

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale