Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısında Nem Artışı Sebum Azalmasından Daha Etkin Bir Neden Midir?Objektif Ölçüme Dayalı Analiz
 

İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısında Nem Artışı Sebum Azalmasından Daha Etkin Bir Neden Midir?Objektif Ölçüme Dayalı Analiz

Samim E., Çaylan R., Demirci S., Tüzüner A., Akdağlı S., Şen T., Tarımcı N.

AMAÇ:Kulak kaşıntısı şikayetiyle kulak burun boğaz polikliniğine başvuran hastaların dış kulak kanalı cildinin sebum, pH, nem oranlarının normal populasyonla karşılaştırılması ve verilen deksametazon sodium fosfat içeren s/y emülsiyon tipi krem ile tedavi edilen izole dış kulak kanalı kaşıntısı olan hastalar ile plasebo krem verilen hastaların dış kulak yolunun sebum, pH ve nem değerlerindeki değişmenin objektif olarak gösterilmesi amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:İzole dış kulak kanalı kaşıntısı olan 32 bayan hasta ve herhangi bir kulak şikayeti olmayan 42 bayan hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesi tüm hastalar ve kontrol grubu vakalarının dış kulak yolu nem, pH ve sebum oranları non-invaziv yöntemlerle ölçüm yapılmasına izin veren Sebumeter SM 810/ Corneometer CM 825/Skin-pH-meter PH 900 ölçüm cihazı kullanılarak objektif olarak değerlendirildi (*). Subjektif değerlendirmeleri vizüel analog skala ile yapıldı. 15. günde tedavi sonlandırılarak hastalar 15. gün ve 1 ay sonunda kontrole çağrıldı. Vizüel analog skala ile subjektif değerlendirilme yapıldı. Aynı zamanda kulak nem, pH ve sebum değerleri tekrar ölçüldü (*). Kontrol grubu olarak herhangi bir kulak şikayeti olmayan hastaların kulak nem, pH ve sebum miktarı ölçüldü. Kulak kaşıntısı olan hastaların bulguları ile kontrol grubunun bulguları tedavi öncesi ve tedavi sonrası olmak üzere karşılaştırıldı. BULGULAR:Vaka grubu ile kontrol grubunun tedavi öncesi ve sonrası şikayetlerinde VAS ile yapılan subjektif değerlendirmede iyileşme istatiksel olarak anlamlı bulundu. Vaka grubu ile kontrol grubu arasında tedavi öncesi ve sonrası kulak pH ve sebum oranlarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak vaka grubunda kulak nem oranları tedavi öncesi ve tedavi sonrası istatiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu. SONUÇ:İzole kulak kaşıntısı olan hastalarda esas patolojinin kulak nem oranlarındaki yükseklikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Ve nem oranlarını düzeltecek kulak için uygun preparatlara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-121

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale