Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnkus Uzun Kolu Hasarında Hangi Teknik: Kemik Çimento Mu Protez Mi?
 

İnkus Uzun Kolu Hasarında Hangi Teknik: Kemik Çimento Mu Protez Mi?

Üneri C., Üstündağ E., İşeri M., Öztürk M., Polat Ş., Baylançiçek S., Topdağ Ö. D.

AMAÇ:Bu çalışmada izole inküdostapedial eklem hasarı nedeniyle osiküloplasti uygulanan hastalarda kemik çimento uygulaması ve parsiyel osiküler replasman protezi (PORP) tekniklerinin fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya iki farklı merkezde, kemik çimento uygulanan 21 hasta ve PORP uygulanan 23 hasta olmak üzere toplam 44 hasta dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 12. ay odyolojik incelemeleri yapıldı. Hastaların hava ve kemik yolu saf ses ortalamaları, hava-kemik aralığı ve postoperatif kazanç değerleri her iki grupta karşılaştırıldı. BULGULAR:Preoperatif hava yolu saf ses ortalaması kemik çimento yapılan grupta 41,34±15,94 dB olarak bulurken PORP uygulanan grupta 46,04±12,79 dB olarak bulundu. Postoperatif bu değerler sırasıyla 20,53±11,09 dB ve 21,63±11,91 dB olarak izlendi. Hava kemik aralığı preoperatif dönemde kemik çimento grubunda 26,61±12,56 db iken ameliyat sonrası 9,76±5,56 dB olarak saptandı. PORP grubunda ise 29,48±8,53 dB'den 8,89±6,02 dB'e kadar geriledi. İki grup arasında bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). SONUÇ:Her iki tekniğin fonksiyonel açıdan birbirlerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Kemik çimento uygulamasının maliyetinin düşük olması ve kemikçik zincir fizyolojisine daha uygun olması nedeniyle küçük hasarlarda kullanımı uygun olacaktır. Daha büyük defektler için kolay elde edilebilir PORP uygulaması daha uygundur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-124

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale