Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Orta Kulağa Topikal Uygulanan Nistatin Solüsyonunun Sıçanlarda Ototoksik Etkisinin Otoakustik Emisyon..
 

Orta Kulağa Topikal Uygulanan Nistatin Solüsyonunun Sıçanlarda Ototoksik Etkisinin Otoakustik Emisyon..

Külahlı İ., Vural A., Gündoğdu R., Şahin İ. M., Aydın M., Arlı T.

Orta Kulağa Topikal Uygulanan Nistatin Solüsyonunun Sıçanlarda Ototoksik Etkisinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Kulak zarı perforasyonu olan hastalarda topikal ilaçların kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Bu durumda orta kulağa direk olarak ulaşan ilaçlar ototoksisite için risk taşımaktadırlar. Bu çalışmada, antifungal bir ilaç olan nistatinin, sıçanlarda orta kulağa topikal uygulanması durumunda iç kulağa etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada, her biri 8 sıçandan oluşan, negatif kontrol, pozitif kontrol ve çalışma grubu olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Her bir gruptaki sıçanların her iki kulağına işlemler öncesinde distorsiyon ürünü otoakustik emisyon testi uygulandı. Negatif kontrol grubundaki sıçanların her iki kulağına serum fizyolojik (% 0,09 NaCl), pozitif kontrol grubundaki sıçanların her iki kulağına gentamisin, ve çalışma grubundaki sıçanların her iki kulağına nistatin solüsyonu 5 gün boyunca günde bir kez transtimpanik yolla infiltre edildi. Son infiltrasyondan 1 hafta sonra kontrol distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ile sinyal gürültü oranları ölçüldü 2, 3, 4, 6, 8 kHz frekansları için sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR:Negatif kontrol grubunda (% 0.09 NaCl) enjeksiyonlar sonrası ölçümlerde, ilk ölçümlere göre S/N oranlarında bir değişiklik gözlenmezken, pozitif kontrol grubundaki (gentamisin) ve çalışma grubundaki (nistatin) sıçanlarda değerlendirmeye alınan 2 kHz - 8 kHz arasındaki frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı bir düşme (ototoksik etki) gözlendi. SONUÇ:Kulak zarı perforasyonu olan hastalarda topikal tedavi için kullanılan ilaçlar ototoksisite açısından risk taşımaktadırlar. Bu çalışmada, otomikozis tedavisinde topikal kullanılabilen bir antifungal olan nistatin solüsyonunun sıçanlarda orta kulağa uygulandığında otoakustik emisyonlarda düşmeye sebep verdiği gösterilmiştir. Ototoksisiteye duyarlılığı insandan daha yüksek olduğu bilinen sıçanlarda nistatinin ototoksik etki göstermesi, aynı etkinin insanda da olacağı anlamına gelmemekle birlikte kulak zarı perfore olan hastalarda nistatin tercih edilirken ototoksisite riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri S-125

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale