Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Havayolunun Orta Kulak Havalanmasına Etkisi
 

Nazal Havayolunun Orta Kulak Havalanmasına Etkisi

Noyan B., Basut O., Coşkun H., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö., Demir L. U.

AMAÇ:Orta kulak basıncının düzenlenmesinde temel rol oynayan östaki tüpünün nazofarenkse açılması, nazofarengeal, nazal ve paranazal sinüs patolojilerinden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada nazal fonksiyonlar ile orta kulak havalanması arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Prospektif kontrollü çalışma, kronik otitis media (KOM) tanısı olan 33 hasta, nazal obstrüktif patoloji (NOP) si olan 27 hasta ve 25 sağlıklı kontrol grubundan oluşan toplam 85 gönüllü ile gerçekleştirildi. Tüm hastaların orta kulak fonksiyonları odyometrik ve timpanometrik olarak; östaki tüpü fonksiyonları timpanometrik testlerle ve nazal fonksiyonları muayene ve objektif olarak akustik rinometri (AR) ve rinomanometri (RM) testleri ile değerlendirildi. BULGULAR:KOM, NOP ve kontrol grubu arasında, AR ile ölçülen MCA1 (minimal cross-sectional area), MCA2 sonuçlarında anlamlı derecede fark olduğu saptandı (p=0,006, p=0,042). Üç grup arasında, RM ile ölçülen nazal havayolu direnci (NHD) ve total nazal havayolu direnci (TNHD) sonuçlarında anlamlı derecede fark olduğu saptandı (p<0,001, p=0,001). Östaki tüpü fonksiyonları karşılaştırıldığında kontrol, NOP ve KOM grupları arasında anlamlı derecede fark olduğu (p=0,001), KOM ve NOP grubu arasında fark olmadığı saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-126

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale