Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Setirizin Hcl Ve Desloratadin Moleküllerinin Oral Kullanımının Orta Kulak Mukozası Üzerine Etkileri:Deneysel Hayvan..
 

Setirizin Hcl Ve Desloratadin Moleküllerinin Oral Kullanımının Orta Kulak Mukozası Üzerine Etkileri:Deneysel Hayvan..

Önal K., Özkul Y., Arslanoğlu S., İnan S., Songu M., Kırtay S., Özkut M.

Setirizin Hcl Ve Desloratadin Moleküllerinin Oral Kullanımının Orta Kulak Mukozası Üzerine Etkileri: Deneysel Hayvan Çalışması.. AMAÇ:Biz bu çalışmada, Desloratadin ve Setirizin HCl moleküllerinin orta ve uzun süreli oral kullanımının, orta kulak mukozası üzerindeki histopatolojik etkilerini rat deney hayvanı üzerinde göstermeyi planladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Otuzaltı adet rat, her grupta 6 adet hayvan olacak şekilde 6 grup olarak randomize edildi. Desloratadin çalışma gruplarına 30 gün (D30 Grubu) ve 60 gün (D60 Grubu) süreyle, günde bir defa 1 mg/ml Desloratadin; Setirizin çalışma gruplarına 30 gün (S30 Grubu) ve 60 gün (S60 Grubu) süreyle, günde bir defa 1 mg/ml Setirizin HCl; kontrol gruplarına 30 gün (K30 Grubu) ve 60 gün (K60 Grubu) süreyle 2 cc serum fizyolojik 12 gouchluk gavaj sondası kullanılarak orogastrik gavaj yöntemiyle verildi. 30. gün sonunda D30 Grubu, S30 Grubu, ve K30 Grubu sakrifiye edilirken, 60. gün sonunda D60 Grubu, S60 Grubu, ve K60 Grubu sakrifiye edildi. Gruplardan elde edilen doku örnekleri, dış kulak yolu, kulak zarı ve orta kulak epiteli ve bağ dokusu özellikleri, ödem, vasküler konjesyon, inflamatuvar hücreler yönünden 1-4 arasında Grade’lendirildi. Niceliksel olan parametrelerin ikili gruplar halinde karşılaştırılmasında Mann Whitney testi, ikiden fazla gruplar halinde ise Kruskal Wallis analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında p<=0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR:Kontrol grubunda 30. ve 60. günlerde sakrifiye edilen ratlarda patolojik bulguya rastlanmamıştır. S30 grubunda orta kulak boşluğunu döşeyen epitelin altında yer alan gevşek bağ dokusunda yer alan hücrelerin azaldığı, kapiller damarların azalmış olduğu, gözlendi. D30 grubunda orta kulak epitel altı bağ dokusunda yer alan inflamatuvar hücrelerin arttığı, lümende inflamasyon varlığı dikkati çekti. S60 grubunda S30 grubuna göre, D60 grubunda da D30 grubuna göre epitel altı bağ dokusu yapısının daha da bozulmuş, kapiller yapının ise seyrelmiş olduğu tespit edildi. SONUÇ:Sonuç olarak, setirizin ve desloratidin preparatlarının oral alımlarının orta kulak mukozası üzerinde, Setirizin molekülünde daha fazla olmak üzere, mukozal konjesyon ve ödeme neden olan etkileri mevcuttur. Diğer antihistaminik ajanların, ve antiinflamatuarlar ile kombine preparatlarının, orta kulak mukozası üzerine olan histopatolojik etkilerinin, daha uzun süreli dönemlerde uygulamaları ile ortaya konmasını konu alan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-128

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale