Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İşitsel Nöropatili Olgularda Kontralateral Supresyon Uygulayarak Efferent Sistemin Değerlendirilmesi
 

İşitsel Nöropatili Olgularda Kontralateral Supresyon Uygulayarak Efferent Sistemin Değerlendirilmesi

Gürkan S., Şerbetçioğlu B., Kırkım G., Mutlu B., Aktaş M., Durankaya M. S.

AMAÇ:İşitsel nöropatinin medial olivokoklear efferent sistem aktivitesi üzerine olan etkilerini transient uyarılmış otoakustik emisyon ve kontralateral supresyon kullanarak test etmek amaçlandı. İşitsel nöropatili olgularda kontralateral supresyon uygulayarak efferent sistem değerlendirildi. YÖNTEM-GEREÇLER:En az üç frekansta 3 dB ve üzerinde emisyonları bulunan ve orta kulak problemi saptanmayan on bir bilateral işitsel nöropatili gönüllü olguyla çalışma grubu oluşturuldu. İşitmesi tamamen normal olan ve orta kulak problemi bulunmayan on bir gönüllü olgu ile kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta ipsilateral kulağa 80±3 dB şiddetinde linear transient klik uyaran, kontralateral kulağa ise linear stimulus modunda 60 dB SPL şiddetinde geniş bant gürültü gönderilerek ipsilateral kulağın gürültü uyaranı varken ve yokken transient uyarılmış otoakustik emisyon ölçümleri gerçekleştirildi. BULGULAR:Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet yönünden anlamlı bir fark bulunmadı. İşitsel nöropati ve kontrol grupları arasında supresyon değerleri karşılaştırıldığında oldukça anlamlı fark gözlendi. Her iki grupta da supresyon değerleri bakımından sağ ve sol kulaklar arası anlamlı fark saptanmadı. Her iki grupta da supresyon değerleri bakımından cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı. İşitsel nöropati grubunun kontralateral supresyon öncesi ve sonrası transient uyarılmış otoakustik emisyon amplitüdleri birbirleriyle karşılaştırıldığında tüm frekanslarda kontralateral supresyon sonrası amplitüdlerin arttığı görüldü. Bu artış 2 kHz dışındaki frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı değildi. Kontrol grubu transient uyarılmış otoakustik emisyon amplitüdleri karşılaştırıldığında ise kontralateral supresyon sonrası tüm frekans amplitüdlerinde düşme olduğu görüldü. Bu düşme istatistiksel olarak anlamlı bulundu. SONUÇ:İşitsel nöropati olgularında kontralateral supresyon uygulandığında anlamlı bir supresyon gözlenmemektedir. Kontrol grubunda kontralateral supresyon uygulandığında ise oldukça anlamlı supresyon görülmektedir. İşitsel nöropatili olgularda supresyon gözlenmemesi, afferent sistemin işlevsel olmamasından kaynaklanabileceği gibi hem afferent hem de efferent sistemin işlevselliğini yitirmesine bağlı olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-129

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale