Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yeni Bir Rinosinüzit Modeli Olarak Kobay (Guinea Pig)
 

Yeni Bir Rinosinüzit Modeli Olarak Kobay (Guinea Pig)

Oysu Ç., Toros Zer S., Yılmaz Ş. A., Güneş P., Çaypınar B., İrvem A., Canpolat M. S.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı kobayın sinüzit geliştirmek için uygun bir model olup olmadığının belirlenmesi, bu denekte enfeksiyon sürecinin radyolojik, patolojik ve mikrobiyolojik olarak takibi ve yine bu denekte hangi yöntemle daha etkin bir sinüzit tablosu oluşturulabileceğinin belirlenmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 36 adet 900-1000 gr. ağırlığında beyaz kobay kullanılmıştır. Denekler dokuzar hayvandan oluşan 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grubumuz yalnızca sağ nazal pasaja streptococcus pneumonia içeren solüsyon damlatılan deneklerden oluşmaktadır. İkinci grubumuzdaki deneklerin sağ nazal pasajlarına 0,1x0,3x01 cm.’lik polivinil asetal emici sünger yerleştirilmiş ve üzerine serum fizyolojik damlatılmıştır. Üçüncü grubumuzdaki deneklerin sağ nazal pasajlarına 0,1x0,3x01 cm.’lik polivinil asetal emici sünger yerleştirilmiş ve üzerine streptococcus pneumonia içeren solüsyon damlatılmıştır. Dördüncü grubumuz ise kontrol grubudur ve herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Tüm deneklere çalışmanın başında herhangi bir işlem uygulanmadan evvel tomografi çekilmiş ve sinüzit olmadıkları görülmüştür. Yapılan işlemler sonrası her hafta her gruptan iki denek sakrifiye edilmiş ve bu sakrifiye edilen denekler sinüzit bulguları açısından radyolojik, histolopatolojik ve mikrobiyolojik olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR:Yaptığımız çalışmalar neticesinde kobaydaki sinüzit bulgularının insandakine benzerlik gösterdiğini tespit ettik. Deneysel olarak kobayların rinosinüzit olabileceklerini radyolojik, mikrobiyolojik ve histolojik olarak kanıtladık. SONUÇ:Bizim sonuçlarımızdan, insanda en sık rinosinüzit etkeni organizma olan Streptococcus pneumoniae ile kobayda sınırlı bir enfeksiyon oluşturabileceğimiz açıktır. Kobay anatomik olarak sinüzit gelişimine uygun bir hayvandır. Yaptığımız çalışmalara göre akut sinüzit gelişiminde en etkili yöntem hayvanın nazal pasajına sünger koyduktan sonra pnömokok damlatmaktır. Akut sinuzit inokulasyon sonrası 1. Haftadan itibaren başlamış ve rezolüsyon 4 haftaya dek görülmemiştir. Sinüzit gelişen hayvanların tamamında sinüzit radyolojik ve histopatolojik olarak gösterilebilmiştir. Enfeksiyon inokülasyon sonrası organizmanın kültürüyle kanıtlanmıştır. Akut enfeksiyonun histolojik kanıtı sinüs kavitesindeki nötrofil kümeleri ve sinüs mukozasında artan nötrofillerdir. Enfeksiyonun tek düzeliği örneğin tüm kobayların histolojik olarak enfeksiyon göstermesi bu modeli akut rinosinüzit çalışmak için tutarlı bir model yapmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-133

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale