Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Septum Deviasyonu Olan Hastalarda Olfaktor Bulbus Volüm Değişiklikleri
 

Nazal Septum Deviasyonu Olan Hastalarda Olfaktor Bulbus Volüm Değişiklikleri

Saydam L., Özkırış M., Aydın R., Gencer K. Z.

AMAÇ:Olfaktor Bulbus(OB) koku duyusunun algılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.Bu çalışmanın amacı nazal septum deviasyonu(NSD) olan hastalarda OB volüm değişikliklerini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:NSD'u olan 90 hastanın (46 erkek, 44 kadın, ortalama yaş; 36 ± 13.4, yaş aralığı; 18-56 ) T2 ağırlıklı koronal kraniyal MR görüntülerinde OB volüm değişiklikleri ölçüldü. BULGULAR:NSD açıları 5° ile 23.21° (median 13.6° ± 3.58°)arasında değişmekteydi. Sağ NSD olan 17 hastada hafif derecede (<9°, Grup I), 20 hastada orta derecede (9°-5°, Grup II), ve 16 hastada ağır derecede (15° ve üzeri, Grup III) deviasyon saptandı. Sol NSD olan 14 hastada hafif derecede ( <9°, Grup I), 13 hastada orta derecede (9°-15°, Grup II), ve 10 hastada ağır derecede (15° ve üzeri, Grup III) deviasyonu olan hasta saptandı.OB volumleri Hem sağ hem de sol NSD olan hastalarda ölçüldü. Sol NSD'u olan Grup I, II ve III'deki hastaların sol taraf ortalama OB volumleri sırasıyla 46.49 ± 3.87, 47.46 ± 3.36 ve 60.68 ± 5.65 mm3 ve aynı hastaların sağ taraf ortalama OB volümleri ise sırasıyla 53.37 ± 3.76, 56.47 ± 4.43, 76.69 ± 6.84 mm3 olarak ölçüldü. İstatiksel olarak Grup I ve II arasında anlamlı fark bulunamadı(p = 0.73). Aynı populasyonda Grup I ile III ve Grup II ile III karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p = 0.002 ve p = 0.016, sırasıyla). Sağ NSD'u olan Grup I, II ve III hastalarının sağ taraf ortalama OB volumleri sırasıyla 45.59 ± 4.46, 48.63 ± 3.78, 61.35 ± 5.84 mm3, ve aynı populasyonda sol taraf ortalama OB volumleri sırasıyla 54.67 ± 4.73, 57.65 ± 4.53, 75.84 ± 7.67 mm3 olarak ölçüldü. Sağ NSD'u olan Grup I ve II hastalarının ortalama OB volumleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı (p = 0.95), fakat aynı populasyonda Grup I ile III ve Grup II ile III karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p = 0.002 ve p = 0.003). SONUÇ:Çalışmamızda hafif ve orta derecedeki NSD'nun OB volümleri üzerine anlamlı etkisinin olmadığı ve ayrıca ağır derecedeki NSD'nun OB volümleri üzerine önemli etkisinin olduğu görüldü.Sonuç olarak belirgin NSD'u olan hastalarda koku alma fonksiyonu üzerinde etkili olabilen OB volüm değişikliklerinin patofizyolojik mekanizmasının açıklanmasına yönelik multidisipliner çalışmaların yapılması uygun olacaktır. Anahtar Kelimeler: OB volümü,MR, Nazal septum deviasyonu

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-134

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale