Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ezilmiş, Morselize Edilmiş Ve Kıyılmış Kıkırdak Greft Canlılıklarının Konfokal Mikroskop İle Karşılaştırılması
 

Ezilmiş, Morselize Edilmiş Ve Kıyılmış Kıkırdak Greft Canlılıklarının Konfokal Mikroskop İle Karşılaştırılması

Şahin F., Güven M., Kayabaşoğlu G., Özbek E., Yılmaz S. M., Yanar S., Keleş N. O.

AMAÇ:Rinoplastide dorsal augmentasyon ve şekillendirme amacıyla kullanılan kıyılmış, ezilmiş ve morselize edilmiş kıkırdak greftlerin hücresel canlılık oranlarının karşılaştırılması. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 7 Yenizelanda tavşanı dahil edildi. Tavşanların kulaklarından elde edilen kıkırdak greftler ezilme, morselize etme ve kıyılma yöntemleri ile amorf hale getirildiler. Kompozit kıkırdak grefti ve amorf greftler tavşanların sırtlarına yerleştirildi ve 3 ay süreyle bekletildi. 3. ayın sonunda kontrol grubu ile 4 farklı grubun hücresel canlılıkları Konfokal mikroskopik inceleme altında incelendi. BULGULAR: Kontrol grubunun canlı hücre yoğunluğu 0,000095±0,000001, ölü hücre yoğunluğu 0,00000±0,000000; Kompozit kıkırdak grubunda canlı hücre yoğunluğu 0,000098±0,000005, ölü hücre yoğunluğu 0,00009±0,000040; Ezilmiş kıkırdak grubunda canlı hücre yoğunluğu 0,000030±0,000012, ölü hücre yoğunluğu 0,00008±0,000031; Kıyılmış kıkırdak grubunda canlı hücre yoğunluğu 0,000137±0,000006, ölü hücre yoğunluğu 0,00001±0,000003, Morselize kıkırdak grubunda canlı hücre yoğunluğu 0,000111±0,000008, ölü hücre yoğunluğu 0,00012 ±0,000040 olarak saptandı. Canlı hücre sayımlarından elde edilen veriler incelendiğinde; kontrol kıkırdak grubu ile kompozit greft grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ancak diğer tüm gruplar (ezilmiş, kıyılmış, morselize edilmiş greftler) ile kontrol grubu arasında canlı hücre sayısı bakımından önemli istatistiksel farklılık mevcuttu. Tüm gruplar içinde en fazla canlı hücre sayısı kıyılmış kıkırdak grubunda saptandı. İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde en az canlı hücre sayısı ise ezilmiş kıkırdak grubunda bulundu. SONUÇ:Çalışmamızın sonucunda kıyılmış kıkırdak greftlerinin canlılıklarının ezilmiş, morselize edilmiş kıkırdaklardan daha fazla olduğu saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-132

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale