Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septorinoplastinin Koku Fonksiyonuna Etkisi: Kısa Koku Tanımlama Testi İle Değerlendirme
 

Septorinoplastinin Koku Fonksiyonuna Etkisi: Kısa Koku Tanımlama Testi İle Değerlendirme

Görgülü O., Haytoğlu S., Arıkan O. K., Denğiz R., Doğru M.

AMAÇ:Estetik ve fonksiyonel bir nazal cerrahi olan septorinoplasti (SRP) operasyonu koku fonksiyonunda farklı etkilere neden olabilmektedir. Bu açıdan septorinoplasti operasyonunu hızlı, kültürel uyumluluğu sağlanmış ve güvenilir olan kısa koku tanımlama testini kullanarak inceledik. YÖNTEM-GEREÇLER:Prospektif olarak planlanan bu çalışmada ocak 2012 ile eylül 2012 tarihleri arasında septum deviasyonu ve eksternal nazal deformitesi olan ve septorinoplasti operasyonu uygulanan 59 hasta incelendi. 6 hasta çeşitli nedenlerle postoperatif takiplere gelmediği için çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya dahil edilen 53 hastanın 27’si erkek 26’sı kadındı. 20 hasta sigara kullanıyor, 33 hasta ise kullanmıyordu. Hastaların yaş ortalaması 27,26 (17-60) idi. Hastalara preoperatif, postoperatif 1. ay ve postoperatif 3. ay kısa koku tanımlama testi (B-SIT) uygulandı. BULGULAR:Hastaların preoperatif koku tanımlama skoru (KTS) ortalaması 10,15; postop. 1 ay KTS ortalaması 10,21 ve postop 3. ay KTS ortalaması 10,92 idi. Preoperatif KTS ile postoperatif 3. ay KTS ve postoperatif 1. ay ile postoperatif 3. ay KTS arasındaki bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Preoperatif KTS ile postoperatif 1. ay KTS arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Cinsiyet, sigara içimi ile KTS arasında anlamlı fark yoktu. Preoperatif KTS ile postoperatif 1. ay KTS karşılaştırıldığında; 11 hastada KTS’de azalma, 25 hastada değişim olmadı ve 17 hastada artma oldu. Preoperatif KTS ile postoperatif 3. ay KTS karşılaştırıldığında ise 2 hastada azalma, 22 hastada ise skorlarda değişiklik olmadı ve 29 hastada artış saptandı. Postoperatif 1. ayda 1 hastada anosmi görüldü ancak bu hastanın postoperatif 3. ay ölçümünde anosminin düzeldiği görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-135

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale