Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Biber Gazının (Oleoresin Capsicum) Rat Nazal Mukozası Üzerindeki Akut Etkisinin Tarama Elektron Mikroskobisi ..
 

Biber Gazının (Oleoresin Capsicum) Rat Nazal Mukozası Üzerindeki Akut Etkisinin Tarama Elektron Mikroskobisi ..

Cingi C., Acar M., Çatlı T., Olgun Y., Dağ İ., Cengiz P. B.

Biber Gazının (Oleoresin Capsicum) Rat Nazal Mukozası Üzerindeki Akut Etkisinin Tarama Elektron Mikroskobisi Aracılığıyla İncelenmesi.. AMAÇ:Biber gazının (Oleoresin Capsicum) farklı dozlarına, farklı sürelerde maruz kalan Wistar Albino ratların nazal mukozalarında görülen akut hücresel değişikliklerin Tarama Elektron Mikroskobisi aracılığıyla incelenmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Otuzbeş adet Wistar Albino cinsi rat, herbirinde 7 adet olacak şekilde 5 gruba ayrılmıştır. 50x50x50 cm boyutlarında cam kafesler içerisinde aynı koşullarda gerekli bakımları ve beslenmeleri sağlanarak takip edilmiştir. Birinci grup kontrol grubu olarak belirlenmiş ve bir işleme maruz kalmamıştır. Diğer grupların kafeslerine saniyede 6 gram Oleoresin Capsicum püskürtebilen spreyler aracılığıyla biber gazı değişen doz ve sürelerde uygulanmıştır. 2. grupta 4 saniye püskürtme (24 gram) 5 dakika maruziyet, 3. grupta 4 saniye püskürtme (24 gram) 10 dakika maruziyet, 4. grupta 8 saniye püskürtme (48 gram) 5 dakika maruziyet, ve 5. grupta 8 saniye püskürtme (48 gram) 10 dakika maruziyet sağlanmıştır. Maruziyet sonrası 30. dakikada hayvanlar sakrifiye edilerek nazal mukozal örnekler alınmış ve Tarama Elektron Mikroskobisi altında incelenmiştir. Mukozal hasarlanma 0’dan 4’e kadar puanlanmıştır. Kontrol grubuna ait ratlara 0 puan verilmiştir (0: Mukozal bütünlük). Bundan sonra, (Yüzeyde hafif çatlak ve yarıkların oluşumu) 1 puan, (Yüzeyde derin yarıklar ve delik biçiminde çukurların oluşumu) 2 puan, (Derin yarıkların ve çukurların yanı sıra yer yer hafif eritrositlerin bulunuşu) 3 puan ve son olarak (Mukozal yüzeydeki bütünlüğün tamamen kaybolması ve bol miktarda eritrosite rastlanması) 4 puan olarak belirlenmiştir. Grupların nazal mukoza hasar skorları ortalama değerleri hesaplanarak istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Oleoresin capsicum dozlarının aynı olduğu ancak maruziyet sürelerinin farklı olduğu grupların ortalama hasar skorları karşılaştırıldığında görüldü ki, grup 2 ve 3 arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05) ancak grup 4 ve 5 arasında anlam ifade etmemekteydi (p>0.05). Maruziyet süresinin aynı olduğu ancak dozların farklı olduğu gruplarda ortalama hasar skorları karşılaştırıldığında görüldü ki, hem grup 2 ve 4 arasındaki fark hem de grup 3 ve 5 arasındaki fark istatistiksel olarak anlam ifade etmekteydi (p<0.05). SEM bulguları içerisinde en çarpıcı olanlar ve hasar ile ilişkilendirilenler mukoza üzerinde yer alan delikler ve yer yer gözlenen eritrositlerdi. SONUÇ:Çalışma sonuçlarımız göstermiştir ki biber gazı rat nazal mukozası üzerinde hasar yapıcı etkilere sahiptir. Bu hasar maruz kalınan doz arttıkça artmaktadır.Aynı zamanda maruziyet süresi de hasarın boyutu üzerinde etkili bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Kitleleri kontrol edebilme amacıyla başta emniyet mensuplarının kullandığı ve kullanımının son yıllarda çok daha popüler hale geldiği biber gazının insan vücudunda oluşturabileceği hasarlar başta insan hakları savunucuları olmak üzere toplumun büyük bir kısmı için endişe kaynağı olmuştur. Biber gazının hasar yapıcı etkisini gösterdiğimiz bu ve benzeri deneysel çalışmalar bu endişeleri haklı çıkarır niteliktedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-137

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale