Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Uvulopalatofaringoplastinin Vasküler Reaktiviteye Etkisi
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Uvulopalatofaringoplastinin Vasküler Reaktiviteye Etkisi

Demirci M., Fidan V., Birdane L., Birdane A.

AMAÇ:Literatürde obstrüktif uyku apnesi sendromlu (OUAS) hastalarda uvulopalatofaringoplastinin (UPPP) endotelyal fonksiyona etkisi incelenmemiştir. OUAS’lı hastalarda intravenöz vitamin C kullanarak UPPP öncesi ve sonrası vazoreaktiviteyi sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak inceledik. YÖNTEM-GEREÇLER:Literatürde obstrüktif uyku apnesi sendromlu (OUAS) hastalarda uvulopalatofaringoplastinin (UPPP) endotelyal fonksiyona etkisi incelenmemiştir. OUAS’lı hastalarda intravenöz vitamin C kullanarak UPPP öncesi ve sonrası vazoreaktiviteyi sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak inceledik. BULGULAR:Antropometrik özellikler, kan basıncı, PSG (apne-hipopne, oksijen desatürasyon indeksi hariç) ve kan parametreleri açısından iki grup arasında istatistiksel fark bulunamadı. Çalışma grubunda preoperatif başlangıç akım aracılı genişleme (AAG) değeri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşüktü (p<0.001). Kontrol grubunda intravenöz vitamin C sonrası vasoreaktivitede değişim olmadı (p=0.912). Çalışma grubunda vitamin C preoperatif AAG değerlerinde preoperatif başlangıç AAG değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artışa neden oldu (p<0.001). UPPP sonrası preoperatif başlangıç AAG değerleri yükseldi (p<0.001). UPPP sonrası çalışma grubunda vitamin C injeksiyonu vazoreaktiviteyi değiştirmedi (p=0.610). SONUÇ:Netice olarak OUAS’li hastalarda UPPP’nin vazoreaktiviteyi arttırabileceği belirlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri S-141

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale