Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Göz Bulguları
 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Göz Bulguları

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D., Selçuk Ö.T., Çoban T. D., Erol K. M.

AMAÇ:Obstruktif sleep apne (OSAS) horlama, aşırı gündüz uyku hali, yorgunlukla karekterize yaşam kalitesini etkileyen ve sıklığı giderek artmakta olan bir rahatsızlıktır. Glokom karakteristik görme alanı kaybı ve retinal ganglion hücre kaybı ile ile giden ve katarakttan sonra en sık görme kaybı yapan spesifik optik nöropatidir. Glokomda göziçi basınç artışına neden olarak göz önünde bulundurulsa da normotansif glokom da olduğu gibi başka ek patolojilerinde glokoma sebebiyet verebileceğini destekleyen çalışmalarda mevcuttur. OSAS'ın açık açılı glokom ve normotansif glokom oluşumundaki etkisi halen tartışmalıdır. Apne esnasında meydana gelen intermitant hipoksinin ganglion hücresine zararı olabileceği yönündeki tartışmalar günümüzde ağırlık kazanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:KBB kliniğine horlama ve uykuda solunum durması şikayeti ile başvuran ve fizik muayene, endoskopik muayene ve biyokimyasal testlerden sonra Polisomnografi(PSG)endikasyonu konulan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalara tüm gece PSG tetkiki yapıldı. Ayrıntılı göz muayenesi, göz içi basıncı, kornea kalınlığı, optik koherens tomografi(OCT) ile optik disk, maküla, retina sinirlifi kalınlıkları(RNLF) ve görme alanı testi yapıldı. BULGULAR:Çalışmaya OSAS tanısı alan, Apne Hipopne indeks (AHİ)'si hafif 18, orta 15 ve ağır 23, toplam 56 (102 göz) hasta ve AHİ'si normal olan 23(46 göz) kontrol çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında görme, göz içi basıncı, optik diskte cup/disk oranı(C/D), maküla ve retina sinir lifi kalınlığı açısından istatistiksel olarak (Wilxoson- Mann Witney ve Kruskal-WallisTest) anlamlı olmamasına rağmen hasta gruplarında C/D oranı 0,46µm iken kontrol grubunda 0,41µm olması ve RNFL’nin hasta grubunda 93,87 iken kontrol grubunda 98,71µm olarak daha ince olması dikkat çekiciydi. OSAS ile sıklıkla birlikteliği olan Gevşek Kapak Sendromu(GKS) ve Keratokonus(KK) hiçbir hastada tespit edilmedi. Yalnızca ağır OSAS hastaların %4,3 normotansif glokom tespit edildi. SONUÇ:Bizim çalışmamızda OSAS ile glokom, gevşek kapak sendromu ve keratokonus oluşumu arasında istatistiksel ilişki saptayamadık. Ancak glokomun oluşumu ve progresyonu açısından özellikle gevşek kapak sendromu ve keratokonuslu ağır OSAS'lı hastaların uzun süre takip edilmesinin uygun olacağı kanısındayız.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-147

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale