Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yüzeyel Parotidektomide Fasiyal Sinir Monitörizasyonu İle Postoperatif Fasiyal Sinir Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
 

Yüzeyel Parotidektomide Fasiyal Sinir Monitörizasyonu İle Postoperatif Fasiyal Sinir Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Kirazlı T., Öztürk K., Göde S., Gürsan G.

AMAÇ:Fasiyal sinirin maksimal fonksiyonu ile birlikte anatomik olarak korunması cerrahinin temel amaçlarından birisidir. Bu nedenle, fasiyal sinir monitörizasyonu parotidektomi sırasında rutin olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, fasiyal sinirin risk altında olduğu parotidektomi operasyonunda sinir stimülasyon eşiklerinin postoperatif fasiyal sinir fonksyonuna etkisinin değerlendirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2013- Mayıs 2013 tarihleri arasında toplam 20 hastaya intraoperatif fasiyal sinir monitörizasyonu uygulanmıştır. Operasyon bitiminde sinir stimülasyon eşiklerine bakılmıştır. Hastaların fasiyal sinir fonksiyonları, House Brackmann evreleme sistemi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR:Postoperatif fasiyal sinir fonksyonu normal olan 12 olgunun uyarılma eşiklerinin ortalaması 0.20 ± 0.14 mA, grade 1 fasyal paralizi izlenen 8 olgunun uyarılma eşiklerinin ortalaması 0.22 ± 0.05 mA olarak saptanmıştır. Birinci günün sonunda muayene bulguları olağan olan 17 olgunun uyarılma eşiklerinin ortalaması 0.20 ± 0.12 mA, paralizinin kalıcı olduğu izlenen 3 olgunun uyarılma eşiklerinin ortalaması ise 0.25 ± 0.07 mA olarak saptanmıştır. Postoperatif fasiyal paralizi gelişen ve gelişmeyen olgular arasında uyarılma eşikleri açısından anlamlı fark bulunmamıştır. SONUÇ:İntraoperatif fasiyal sinir uyarılma eşiğinin ameliyat sonrası fasiyal sinir paralizisi tayininde güvenilir bir parametre olmadığı düşünülmüştür. Tümör boyutu ile postoperatif fasiyal paralizi arasında korelasyon saptanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-154

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale