Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Havayolu İçeren Ve İçermeyen Nazal Tamponların Neden Oldukları Postoperatif Stresin Değerlendirilmesi
 

Havayolu İçeren Ve İçermeyen Nazal Tamponların Neden Oldukları Postoperatif Stresin Değerlendirilmesi

Işık A., Deniz M., Çiftçi Z., Özdemir N. D., Gültekin E.

AMAÇ:Havayolu içeren ve içermeyen polivinil asetat bazlı nazal tamponların hastalar üzerinde yarattığı stres seviyelerinin objektif ve subjektif yöntemler kullanılarak karşılaştırılması hedeflendi. YÖNTEM-GEREÇLER:Üçüncü basamak sağlık kuruluşunda septoplasti veya septum submüköz rezeksiyon (SMR) operasyonu yapılan, yaşları 18 -54 arasında değişen, 26 erkek ve 14 kadın (n:40) hasta çalışmaya dahil edildi. Kardiyak veya psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi almış veya almakta olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Operasyonun 24 saat öncesinde ve sonrasında tüm hastaların stres seviyeleri subjektif ( Görsel Analog Skala ve Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği ) ve objektif (serum adrenokortikotropik hormon ve kortizol seviyeleri) yöntemlerle değerlendirildi. Havayolu içeren veya içermeyen tamponların kullanıldığı grupların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis testleri, ikili grup karşılaştırmalarında ise varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanıldı. BULGULAR:Birinci grupta subjektif testlerin sonucunda stres seviyesinde azalma saptanırken, objektif testler sonucunda bu seviyenin arttığı gözlendi. İkinci grupta ise subjektif testler stresin arttığını, objektif testler ise azaldığını ortaya koydu. Gruplar arasında, bazal stres seviyelerinde subjektif ve objektif metodlarla tespit edilen artış ve azalmaların istatistiksel olarak anlamlılığa sahip olmadığı görüldü (p>0.05). SONUÇ:Elde ettiğimiz sonuçlar kullanılan tampon tipinin dışında, algılanan stres ile ölçülen stres arasında fark oluşmasına neden olabilecek psikolojik ve biyolojik faktörlerin de hastalarda postoperatif stres algısında rol oynayabileceğini akla getirdi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-138

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale