Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Türkçeleştirilmiş Epworth Uykululuk Skalası İle Gazi Üniversitesi Uykululuk Değerlendirme Anketinin Klinik Yararının..
 

Türkçeleştirilmiş Epworth Uykululuk Skalası İle Gazi Üniversitesi Uykululuk Değerlendirme Anketinin Klinik Yararının..

Kemaloğlu Y. K., Cevizci R., Çiftçi B.

Türkçeleştirilmiş Epworth Uykululuk Skalası İle Gazi Üniversitesi Uykululuk Değerlendirme Anketinin Klinik Yararının Karşılaştırılması.. AMAÇ:Türkçeleştirilmiş ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Epworth Uykuluk Skalası (Tr-ESS) ile Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından geliştirilen uykululuk hali değerlendirme anketinin (GUDA) klinik ve polisomnografik verileri ile uyumluluk açısından değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya horlama, apne ve/veya gün içi uykululuk yakınması olan 40-60 yaş arası (ort. yaş 46,77) 28 erkek hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş, kilo, Vücut- Kitle İndeksi (VKİ) ve KBB fizik muayene bulguları kaydedildi. Bu verilerle ile Tr-ESS ve GUDA arasındaki anlamlılık araştırıldı. BULGULAR:Olgular, AHİ skoruna göre <15 ve 15<= şeklinde iki gruna ayrıldığında, Tr-ESS’de anlamlı fark bulunmazken, GUDA değerleri AHI 15> olan olgularda anlamlı derecede daha düşüktür (p=0,014). Benzer sonuçlar korelasyon analiziyle de desteklenmiştir: AHI ile GUDA arasında anlamlı pozitif korelasyon gözlenirken (p:0,015) AHI ile Tr-ESS arasında saptanmamıştır. Ayrıca; VKİ ve boyun çevresi gibi OUAS için risk teşkil eden parametreler ile de GUDA arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon görülürken (p<0,02), ESS skorları ile herhangi anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-148

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale