Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Tampon Çekiminin Ağrı Ve Hemodinamik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
 

Nazal Tampon Çekiminin Ağrı Ve Hemodinamik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Gerek M., Hıdır Y., Karakoç Ö., Kılıç E., Aydın Ü., Aşık B. M.

AMAÇ:Septoplasti en sık yapılan nazal cerrahidir. Bu cerrahi sonrasında komplikasyonlardan korunmak amacıyla nazal tamponlar kullanılır. Nazal tamponların çekimi sırasında yaşanan ağrı ve huzursuzluk hastaların ameliyat sonrası konforunu en çok düşüren etken olmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız septoplasti yapılmış hastalarda nazal tampon çekiminin ağrı ile hemodinamik parametreler üzerine olan etkisini ve bu etkide farklı uygulamaların rolünü incelemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya dahil edilen hastalar dört eşit gruba ayrıldı ve hastaların hepsinde septoplasti yapıldıktan sonra MEROSEL ® (Medtronic Xomed, ABD) cinsi nazal tampon kullanıldı. Septoplastinin ardından 1,3 ve 4.gruplardaki hastalarında merosel tamponları direkt olarak nazal pasaja yerleştirilirken 2.grup hastalarında ise merosel tampon steril pudrasız eldiven parmağına sarılarak nazal pasajlara yerleştirildi. Postoperatif yaklaşık 48.saatte tamponlar alındı. 1. ve 2. gruplardaki hastalarda tampon içine herhangi bir enjeksiyon yapılmadan tamponlar direkt olarak çekildi. 3.gruptaki hastalarda tamponlar salin enjeksiyonu yapıldıktan 5 dakika sonra ve 4.gruptaki hastalarda ise tamponlara 2 cc lokal anestetik (artikain HCl) madde enjeksiyonu yapıldıktan 5 dakika sonra çekildi. Çalışmadaki hastalar randomize olarak seçilerek tamponlar tek hekim tarafından çekildi. Tampon çekimi ardından hastanın işlemden dolayı duyduğu ağrı, huzursuzluk hissi VAS skalası ile hasta tarafından değerlendirilirken, kanama ve senkop durumu tamponu çeken hekim tarafından değerlendirildi. Yine aynı hekim tarafından hemodinamik parametreler olan kan basıncı, kalp atım sayısı ve kan oksijen saturasyonu tampon çekiminden önce ve hemen sonra ölçülerek kaydedildi. BULGULAR:Gruplar arasında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,35). Tampon çekimi öncesi ve sonrası nabız ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla (p= 0,86) (p=0,29). Tampon çekimi sonrası saturasyon ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,04). Gruplar arasında kanama açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,21). Gruplar arasında tampon çekimi sonrasında senkop gelişimi açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0,45). VAS skorları değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu. (P=0,01) Gruplar arasında huzursuzluk açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p=0,051). Tampon çekimi öncesi ve sonrası nabız ölçüm değerleri karşılaştırıldığında, 1., 2. ve 3. gruplarda gruplar içinde istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0,04,p=0,005, p=0,006). Tampon çekimi öncesi ve sonrası oksijen saturasyonu değerleri karşılaştırıldığında 1., 3. ve 4. Gruplarda gruplar içinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (sırasıyla p=: 0,04)(p=0,04)(p=0,02). Gruplar sistolik tansiyon açısından incelendiğinde ise, gruplar içinde tampon çekimi öncesi ve sonrasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). SONUÇ:Eldiven-parmağı merosel tampon ve çekim esnasında merosel tampona artikain enjeksiyonu, tampon çekimi esnasında hasta konforunu artıran ve fizyolojik parametreler üzerinde belirgin değişiklik yapmayan etkin, ucuz ve kolay kullanılabilir yöntemlerdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale