Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Osas Hastalarında Nazal Mukosiliyer Klerens
 

Osas Hastalarında Nazal Mukosiliyer Klerens

Çiftçi F., Gültekin E., Işık A., Deniz M., Özdemir N. D., Demirel B. O.

AMAÇ:Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastaların nazal mukosiliyer aktivitelerinin sakkarin testiyle ölçülerek normal populasyonla karşılaştırılmasıdır YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi hastanesi otorinolaringoloji bölümünde Nisan 2013 ile Eylül 2013 tarihleri arasında etik kurul izni alınarak yapılmıştır. Çalışmaya obstrüktif uyku apne sendromunu tanısı almış 122 hasta ve 49 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Hastalar; Apne hipopne index (AHI) sınıflamasına göre hafif, orta, ağır OSAS ve normal kontrol grubu olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. (AHI sınıflaması ise AHI 5-15/saat=hafif OSAS, 15-30/sa=orta OSAS, >30/sa=ağır OSAS olarak değerlendirilmişitir). BULGULAR:Mukosiliyer klerens zamanı gruplar arasında değişiklik göstermektedir. Hafif ve orta OSAS grubunun sonuçları, normal kontrol grubunun sonuçlarıyla aynı orandayken ağır OSAS hastaları normal kontrol grubuna göre istatistiksel olarak farklılık içermektedir. (F:72,36 p = 0,0032) Ayrıca sigara kullanan hastalar ile sigara kullanmayan hastalar arasında da mukosiliyer klerens zamanının istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. (KW = 18.24 P = 0.001) SONUÇ:OSAS çok faktörlü ve kapsamlı bir hastalıktır ve nazal fonksiyonla yakından ilişkilidir. Mukosiliyer sistem, ağır OSAS hastalarında belirgin bir şekilde kötüleşmektedir. Bu yüzden sinonazal enfeksiyonlara kolay yakalanma yönünden yakından takip edilmelidirler.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale