Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sıçan Faringokutanoz Fistül Modelinde Recombinant Human Growth Hormonun Fistül Kapanmasında Etkinliği
 

Sıçan Faringokutanoz Fistül Modelinde Recombinant Human Growth Hormonun Fistül Kapanmasında Etkinliği

Sarı M., Yumuşakhuylu A., Midi A., Küçük N., Fındık O. M.

AMAÇ:Baş boyun kanserlerinin %25’ini oluşturan larinks kanserlerinde organ koruyucu tedavinin artmasıyla birlikte kemoradyoterapi ön plana çıkmaktadır. Organ koruyucu tedaviyle beraber nüks sonrası kurtarma cerrahisi oranı yükselmekte, bunun sonucu faringokutanoz fistül (FKF) komplikasyonunda da artış izlenmektedir. Çalışmamızda, recombinant human growth hormon’un (Rhgh) yara iyileşmesinde amino asid alınımını ve protein sentezini arttırıp, mitogenezi arttırarak kollejen oluşumunu arttırırmasından yola çıkılarak Sprague Dawley sıçanda FKF oluşturulup Rhgh ‘un FKF kapanmasında etkisi araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Methot:40 sprague dowley sıçan iki gruba ayrılıp faringoozofagotomi yapıldı. 2 gruptada faringoözofagotomi vikril ile dikilirken 1. grup takip edilirken, 2. gruptaki sıçanlara her gün subkutan Rhgh enjekte edildi. 14 gün sonunda sakrafiye edilen sıçanların farinks, larinks ve üst özofagusları eksize edilip mikroskopik inceleme yapıldı. BULGULAR:Rhgh verilen grupta 17 sıçandan sadece 1 tanesinde boyunda açıklık varken, kontrol grubunda 18 sıçandan 10 tanesinin boynu açık izlendi, Ki kare test kullanılarak yapılan istatistiksel analizde GH verilen grupta FKF kapanması kontrol grubuna göre anlamlı olarak (p = 0.002 < 0.05 ) daha iyiydi. Kontrol grubu ve GH verilen grupta yoğun fibroblast oluşumu izlenip, iki grup arasında fibroblast yoğunluk oranları arasında anlamlı (p = 0,691> 0,05) farklılık gösterilmedi. 18 denekten 13 tanesinde kollojen oluşumu çok az izlenirken, Rhgh verilen 16 denekten 11 tanesinde orta derece kollojen oluşumu izlenip (resim 6), istatiksel olarak GH verilen grupta kollojen oluşumu kontrol grubundan anlamlı (p=0,011 < 0,05) olarak daha yüksek çıktı. Growth hormon verilen grupta yüzeyel epitelde rejenerasyon ve kalınlaşma oranı kontrol grubundan anlamlı (p=0,002 < 0,05) olarak daha yüksek izlendi SONUÇ: Rhgh verilen grupta FKF’ün makroskopik olarak daha iyi kapandığı görüldü. GH verilen grupta kollojen oluşumu ve epitelizasyonda kontrol grubuna göre anlamlı olarak fark olduğu gösterildi. Çalışmamız Rhgh’un FKF kapanması üzerine etkilerinin değerlendirildiği ilk çalışma olup GH FKF de tedavi amaçlı kullanılabileceği yönünde umut vericidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-151

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale