Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Avokado Yaprağı Ekstresinin Larinks Kanseri Dokularında Adenozin Deaminaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
 

Avokado Yaprağı Ekstresinin Larinks Kanseri Dokularında Adenozin Deaminaz Aktivitesi Üzerine Etkisi

İnal E., Tuncel Ü., Avcı A., Ant A., Genç M., Şencan Z.

AMAÇ:Avokado yaprağı ekstresinin, larinks kanseri dokularında adenozin deaminaz (ADA) aktivitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada 13 hastadan cerahi rezeksiyon sırasında kanser dokusu ve komşu normal doku temin edilmiştir. Patolojik olarak kanıtlanmış larinks kanseri dokularında ve tümörsüz dokularda, Avokado yaprağı ekstresinin ADA aktivitesi üzerine etkisi değerlendirilmiştir. BULGULAR:Larinks kanseri tümör dokularında (normal dokularla karşılaştırıldığında) ADA aktivitesi istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. ADA aktivitesi ile yaş, sigara ve alkol kullanımı, TNM evreleri arasında anlamlı korelasyon izlenmemiştir. Avokado yaprağı ekstresinin, normal ve tümörlü dokuda ADA aktivitesi üzerine aktive edici etkisi mevcuttur. Tümör diferansiasyonu açısından tümörlü dokuda ADA aktivitesi açısından korelasyon mevcut değilken; bitki ekstresi uygulanan normal dokuda diferansiasyon ile ADA aktivitesi arasında negatif korelasyon izlenmiştir. SONUÇ:Çalışmamızın sonucu olarak; larinks kanseri dokularında karsinogenez sürecinin bir parçası olarak ADA aktivitesindeki artışı Avokado yaprağı ekstresinin aktive ettiği izlenmiştir. Bu artış sadece tümör dokusunda değil, komşu normal dokuda da mevcuttur. Literatürde farklı kanser türlerinde farklı mekanizmalarla etkinlik gösteren Avokado yaprağı ekstresinin bu etkisinin, larinks kanserinde tümör metabolizmasını arttırmasının sonucu olabileceği düşünülmektedir. Bu etkinlik de radyoterapide (ve kemoterapide) Avokado yaprağı ekstresinin yardımcı tedavi yöntemi olabileceği fikrini doğurmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-157

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale