Sialendoskopi Tecrübelerimiz

Özçelik N., Yılmaz F., Altın G., Günay C.

AMAÇ:Tükürük bezlerinin, kanal tıkanıklıklarında; tanı ve minimal invazif tedavisinde, sialendoskopinin etkinliğinin belirlenmesi. Bu yöntemin bez eksizyonu yerine uygulanabilir bir yöntem olduğunun saptanması. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışma; 2006 ile 2013 yılları arasında iki ayrı merkezde yapıldı. Taş varlığı ameliyat öncesi yapılan ultrasonografi ile belirlendi. Yaşları 8 ile 45 arası değişen 29 hastaya uygulanan sialendoskopi ameliyatı retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün cerrahi işlemler genel anestezi altında uygulandı. Sialendoskopi uygulanmasında 1.3 mm Marchal sialendoskop (Karl Storz, Tuttlingen, Germany) kullanıldı. Taş alınmasında basket kateter, grasping forseps ve son 3 vakada da Holmium - YAG lazer kullanıldı. Her vakada ameliyat öncesi onam formu ve kombine yaklaşım için izin alındı. BULGULAR:Vakalarda gözlenen taşlar 3 ile 10 mm arasında değişmekte idi. 23 vakada kanaldaki taş sialendoskopi ile alındı. Postop ortalama 3 aylık takipte hasta yakınması olmadı. İki vakada punktum lokalize edilemedi, kanal içine girilemediğinden gland eksizyonu uygulandı. Bir vakada tekrarlayan enfeksiyon nedeni ile diagnostik sialendoskopi yapıldı kanal epitelinde vaskülarizasyonda artış, yaygın ödem, yoğun mukus gözlendi. Bir vakada yanaktan liposuction sonrası kanal darlığı belirlendi. İki vakada işlem sırasında, kanala tekrar girişlerde punktum kaybedildi, eksizyona gidildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-158

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale