Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Travmatik İntratemporal Fasyal Sinir Yaralanmasında Orta Kranial Fossa Yaklaşımı İle Dekompresyon Sonuçlarımız
 

Travmatik İntratemporal Fasyal Sinir Yaralanmasında Orta Kranial Fossa Yaklaşımı İle Dekompresyon Sonuçlarımız

Katılmış H., Özkul Y., Eren E., Songu M., Aslan H., Başoğlu S. M., Ateş D.

AMAÇ:Orta kranial fossa yaklaşımını kullanarak dekompresyon uyguladığımız travmatik intratemporal fasyal sinir hasarlı hastalardaki sonuçlarımızı sunuyoruz. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada Ocak 1993-Aralık 2012 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde temporal kemik travması nedeniyle faysal paralizi gelişmiş ve orta fossa yolunu kullanarak dekompresyon uyguladığımız 13 hasta retrospektif olarak sunuldu. Tüm hastalara başvuru anında ince kesit yüksek rezolüsyonlu temporal kemik bilgisayarlı tomografisi(HRCT) çektirildi. Hastalar yaş, cins, lezyon tarafı, travmanın etiyolojisi, kırığın tipi, preoperatif ve postoperatif House - Breckman evresi(HB), elektronöronografi(ENOG), elektromyografi(EMG), işitme kaybı tipi, kaçıncı gün opere olduğu ve lezyon yerine göre değerlendirildi. BULGULAR:Temporal kemik tomografisinde kırık hattı 7 hastada (53.8%) sağda, 6 hastada (46.1%) solda sağtandı. 6 hastada (46.1%) longitudinal kırık, 2 hastada(15.3%) transverse, 5 hastada (38.4%) mixt kırık görüldü. Tüm hastalarda preoperatif olarak ENOG da %90'dan fazla dejenerasyon, EMG'de ise total aksonal hasar mevcuttu. Hastaların 4'ü (30.8%) HB grade 5, 9'u (69.2%) HB grade 6 idi. Hastalar ortalama 30 gün içinde operasyona alındı.Tümünde lezyon yeri perigeniculat bölgedeydi. 7 hastada (53.8%) iletim tipi işitme kaybı, 4 hastada (30.7%) sensorinöral ve 1 hastada (7.6%) mixt tip olup; 1 hastada(7.6%) ise işitme normaldi. Postoperatif olarak 7 hasta (53.8%) HB evre2'ye geriledi. SONUÇ:HRCT, ENOG ve EMG'nin bize verdiği bilgiler ışığında, fasyal sinirin geniculat ganglion bölgesinin orta kraniyal fossa yaklaşımı ile daha iyi kontrol edilebileceğini ve 1 aydan önce yapılan dekompresyon sonuçlarının daha iyi sonuçlar verebileceğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-221

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale