Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ön Kadran Perforasyonlarında Endoskopik -Push-Trough- Teknik Kartilaj Miringoplasti İle Mikroskopik Transkanal Ve..
 

Ön Kadran Perforasyonlarında Endoskopik -Push-Trough- Teknik Kartilaj Miringoplasti İle Mikroskopik Transkanal Ve..

Samim E., Çelik H., Öztuna G. D.

Ön Kadran Perforasyonlarında Endoskopik -Push-Trough- Teknik Kartilaj Miringoplasti İle Mikroskopik Transkanal Ve Postauriküler Underlay Kartilaj Miringoplasti Sonuçlarının Karşılaştırılması.. AMAÇ:Bir kısmında dış kulak yolu ön duvarınında çıkıntılı olduğu anterior kadran perforasyonu olan hastalarda endoskopik transkanal yolla -Push-Trough- teknik kartilaj miringoplasti sonuçlarını mikroskopik transkanal ve postauriküler underlay kartilaj miringoplasti sonuçlarıyla karşılaştırarak değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:2011 ve 2013 yılları arasında timpanik membran ön kadranında perforasyonu olan toplam 61 hastadan 32’sine endoskopik -Push-Trough- teknik kartilaj miringoplasti(Grup 1), 17’sine mikroskopik transkanal underlay kartilaj miringoplasti(Grup 2) ve 12’sine postauriküler underlay kartilaj miringoplasti(Grup 3) uygulandı. Çalışmaya kolestatomsuz, son 3 ay içinde akıntısı olmayan ve preoperatif odyogramda 25dB’den küçük hava-kemik yolu aralığına sahip olgular alındı. 2, 6, 12. ve 24. ayında endoskopik muayene ve odyometrik ölçümle takipleri yapıldı. Odyolometrik değerlendirme için her hastanın preoperatif son 1 ay içindeki ve postoperatif 6. aydan sonra en son odyogramından hesaplamalar yapıldı. Pure-tone ortalamalar 0.5, 1, 2 ve 4 kHz frekansından hesaplandı. BULGULAR:61 olgunun 37’si kadın, 24’ü erkek, ortalama yaş 38.4(14-62) yıl, ortalama takip süresi 14.5 (6 -24) aydı. Grup 1 olgularda greft başarısı % 87.5, grup 2 olgularda % 94.2 ve grup 3 teki olgularda % 100 olarak elde edilmiştir. Grup 1 hastaların preoperatif ortalama hava yolu eşiği 25.9 dB ve ortalama hava-kemik yolu aralığı 11.9 dB iken postoperatif son odyogramlarında sırasıyla 19.5 dB ve 5.3 dB e iyileştiği gözlendi. Grup 2+3’teki tüm olguların preoperatif ortalama hava yolu eşiği 33.2 dB ve ortalama hava-kemik yolu aralığı 17.7 dB iken postoperatif son odyogramlarında sırasıyla 23dB ve 7.1 dB e iyileştiği izlendi. Grup 1 olguların diğer 2 gruptaki tüm olgularla postoperatif son hava yolu ortalaması ve hava-kemik yolu aralığı ortalamalarının istatistiki analizinde anlamlı fark elde edilememiştir. SONUÇ:Greft temin edilmesi dışında operasyonda flep elevasyonu ve cilt kesisi yapılmaması, operasyon süresinin kısa olması, postoperatif mastoid sargı ve bakım gerektirmemesi, yara iyileşmesi, hasta konforu ve iyi kozmetik sonuçlar endoskopik -Push-Trough- teknik kartilaj miringoplastinin avantajları olup, Timpanik membran ön kadran perforasyonlarında düşük maliyetli, efektif, minimal invaziv bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-222

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale