Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hasarlanmış Rat Fasiyal Sinir Rekonstrüksiyonunda Insan Olfaktör Bölge Nöral Kök Hücre Uygulaması
 

Hasarlanmış Rat Fasiyal Sinir Rekonstrüksiyonunda Insan Olfaktör Bölge Nöral Kök Hücre Uygulaması

Uzun N., Yiğit Ö., Karaaltın B.A., Adatepe T., Bozkurt E., Karaaltın V. M., Ovalı E., Öztel N. O., Baydar Y. S., Bağırova M., Allahverdiyev A., Şenel M. B.

AMAÇ:Son yıllarda rejeneratif tıbbın gelişmesiyle kök hücrelerin klinikte uygulanmasına yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Ancak periferik sinir hasarlarında kök hücre uyugulamaları halen sınırlıdır. Bu çalışmada ilk kez ulaşılabilir tek sinir kök hücresi olan olfaktör bölge kaynaklı kök hücrelerin hasarlanmış rat fasiyal sinir rekonstrüksiyonundaki etkinliğini göstermeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:3 insanın olfaktör bölgesinden alınan biyopsilerden Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Labaratuvarlarında olfaktör epitel mezenkimal kök hücreleri (OE-MKH) izole edildi ve CM-Dil ile işaretlendi. 27 rat randomize olarak 3 gruba ayrıldı ve bu ratların sağ fasiyal sinirlerine kesi yapılarak 2mm lik bir eksizyon yapıldı. Grup1 de sadece konduit, grup2 de konduit ve ara madde, grup 3 te konduit ve izole edilen işaretli nöral kök hücrelerle rekonstrüksiyon yapıldı. Ratlara 2.,4.,6.,8.ve10. haftalarda klinik gözlem ile bıyık hareketleri takipleri ve ENoG yapıldıktan sonra 10. hafta sakrifiye edilip histopatolojik incelemeye alındı. BULGULAR:Klinik takiplerde 3. gruptaki bıyık hareketleri skorlarının 6.haftadan itibaren 1. gruptan, 10. haftada 2.gruptan anlamlı farklı olduğu izlendi (p<0,001). Yapılan EMGlerde 2. haftadan itibaren tüm gruplardaki amplütüd artışı istatistiksel anlamlı bulunmakla birlikte 3.gruptaki amplütüd değerlerinin sinir kesisi öncesi değerlere ulaşmada 2. haftadan itibaren 1. gruptan, 4.haftadan itibaren 2. gruptan; lif dejenerasyonunun ise 4. haftadan itibaren 1. ve 2. gruptan, anlamlı farklı olduğu izlendi (p=0,030, p>0,001, p=0,005). Histopatolojik incelemelerde florasan mikroskobu altında grup3 sinir aksonal kesitlerinde CM-Dil ile işaretli OE-MKH ler izlendi. SONUÇ:Bu çalışma sonucunda ulaşılabilir tek nöral kök hücre olan OE-MKHsi fasiyal sinir hasarlarında sinir rejenerasyonunu hızlandıran etkin bir hücresel tedavi yöntemi olarak önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Fasiyal sinir, nöral kök hücre, rekonstrüksiyon

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-153

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale