Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kelebek Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Ve İşitsel Sonuçların Değerlendirilmesi
 

Kelebek Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Ve İşitsel Sonuçların Değerlendirilmesi

Ülkü Ç.H., Yeşildemir S. H.

AMAÇ:Kelebek kartilaj timpanoplastisi ile elde edilen anatomik ve işitsel sonuçları değerlendirmek. YÖNTEM-GEREÇLER:2010 - 2013 tarihleri arasında kelebek kartilaj timpanoplastisi yapılan kronik otitis mediali 14 hasta çalışma kapsamına alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Cerrahi teknik, anatomik / işitsel sonuçlar ve komplikasyonlar yönünden değerlendirildi. BULGULAR:Hastaların 9’u kadın, 5’i erkekti. Perforasyon tüm olgularda inferior kadranlarda lokalize, boyutunun total zar boyutuna oranı 10 olguda 1/4’den küçük, 4 olguda ise 1/4-1/2 arasında idi. Tüm olgular transkanal yaklaşımla ve lokal anestezi altında opere edildiler. Perforasyonun total kapanma oranı %94.4 idi. Saf ses odyogramda postoperatif ortalama ABG deki kazanç istatistiksel olarak anlamlı idi. İatrojenik kolesteatom gelişimi izlenmedi. SONUÇ:Kelebek kartilaj timpanoplastisi, küçük ve orta boy perforasyonlu seçilmiş kronik otitis media olgularında yüksek anatomik ve işitsel başarı oranına sahip basit bir tekniktir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-223

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale