Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endoskopik Timpanoplasti Deneyimimiz: İlk 55 Olgunun Değerlendirilmesi
 

Endoskopik Timpanoplasti Deneyimimiz: İlk 55 Olgunun Değerlendirilmesi

Özdek A., Saylam G., Keseroğlu K., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Tatar Ç. E., Çapanoğlu F.

AMAÇ:Endoskopik timpanoplastinin kronik otitis media cerrahisindeki yerinin değerlendirilmesi YÖNTEM-GEREÇLER:Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde Ekim 2011- Haziran 2013 tarihleri arsında kronik otitis media nedeniyle endoskopik mastoidektomisiz timpanoplasti ameliyatı yapılan ve endoskopun lokal anestezik uygulaması ve greft alınması dışında insizyondan ameliyatın sonuna kadar kullanıldığı hastaların bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleriyle birlikte cerrahi sonuçları incelendi. BULGULAR:Toplamda 47 hastanın 55 kulağına endoskopik mastoidektomisiz timpanoplasti ameliyatı yapıldı. Hastaların 16’sı erkek 31’i kadın olup üç hasta aynı seansta olmak üzere 8 hastanın her iki kulağı opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 32.6 olup olguların 6’sı revizyon vakaydı. Kullanılan greft materyali sınıflamasında 22 adet Temporal adele fasyası, 18 adet kartilaj, 11 adet butterfly (kartilaj), 2 adet perikondriyum, 2 adet hazır fasya greft kullanıldı.Ortalama takip süresi 11,6 ay olup greft başarı oranı sırasıyla Temporal adele fasyasında %90, kartilaj greftte %81, butterfly (kartilaj) greftte %72, perikondriyum greftte %50, hazır faysa greftte ise %100 olarak bulundu. Toplamda opere edilen 55 kulağın 10’unda greft başarısızlığı gözlendi. Genel greft başarı oranı: %81 olarak bulundu. SONUÇ:Endoskopik kulak cerrahisi yeni gelişen bir teknik olmakla birlikte, tekniğin öğrenme aşamasında dahi tatminkar sonuçlara ulaşılabilmektedir. Cerrahi tecrübenin artması ile birlikte başarı oranı da artacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale