Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Serebrospinal Rinore Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz
 

Serebrospinal Rinore Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz

Karcı B., Midilli R., Göde S., Uslu M.

AMAÇ:Anterior kafa tabanındaki Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) fistülleri, özellikle tümör cerrahisi, nazal polipozis ya da kronik sinüzit nedeniyle uygulanan fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, frontal mukosel, osteom ya da frontal sinüzit cerrahisi sonrası iatrojenik olarak meydana gelebileceği gibi, travmaya sekonder ya da spontan olarak da meydana gelebilmektedir. Bu defektler septal greft, fasya lata grefti, lokal veya serbest flep kullanılarak ya da titanyum klipsleme gibi tekniklerle veya özellikle küçük defektlerde dura örtücü maddeler ile onarılabilir. Bu çalışmanın amacı Ege Üniversitesinde son 5 yılda gerçekleştirilen BOS fistülü cerrahilerinin sonuçlarının bildirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada 2008 - 2013 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp -Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında iyatrojenik, travmatik veya spontan BOS fistülü nedeniyle transnazal endoskopik yaklaşımla septal greft veya fasya lata grefti ile ön kafa tabanı defekti onarımı uygulanan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar retrospektif incelendi ve takip sonuçları elde edildi. BULGULAR:Bu hastalardan 7 tanesi spontan, 4 tanesi travmatik, 19 tanesi iyatrojenik BOS fistülüydü. Rekonstrüksiyon yöntemi defektin büyüklüğüne, yerine, hastanın önceki geçirdiği operasyonlara göre seçildi. 1 cm altındaki defektlerde sadece fasya lata grefti, 1-1,5 cm arasındaki defektlerde fasya lata ve septal kartilaj, daha geniş defektlerde septal greft kullanıldı. Tüm hastalarda tek seansta BOS fistülü onarımı başarıyla yapılabilmiştir. SONUÇ:Endoskopik endonazal BOS fistülü cerrahisi etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Defekte göre rekonstrüksiyon yönteminin seçilmesi önerilri.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-241

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale