Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Retraksiyon Cebi, Adeziv Otit Ve Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Otoendoskopi Destekli Cerrahi
 

Retraksiyon Cebi, Adeziv Otit Ve Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Otoendoskopi Destekli Cerrahi

Ülkü Ç.H.

AMAÇ:Retraksiyon cebi, adeziv otit ve kolesteatomlu kronik otitis media tedavisinde otoendoskopi destekli cerrahi sonuçlarını analiz etmek. YÖNTEM-GEREÇLER:2006 - 2013 arası retraksiyon cebi, adeziv otit ve kolesteatomlu kronik otitis media tanısı alan ve otoendoskopi destekli timpanoplasti uygulanan 51 hasta bu çalışma kapsamına alındı. Orta kulak ve mastoid hücrelerde mikroskop altında yapılan hastalık eradikasyonu, tüm olgularda gizli alanların otoendoskobik kontrol ve temizliği ile tamamdı. Rekonstrüksiyon için perikondrium kartilaj ada grefti ve PORP / TORP kullanıldı. Perforasyon kapanma oranı, saf ses odyogramda ortalama pre- ve postoperatif ABG deki değişiklik ve nüks değerlendirilen parametrelerdi. BULGULAR:Olguların %74.5’i kolesteatomlu kronik otitis media ve %25.5’ini retraksiyon cebi / adeziv otit oluşturdu. Perforasyon kapanma oranı % 88.2 iken, nüks oranları kolesteatoma olgularında %7.9, retraksiyon cebi / adeziv otit olgularında %7.7 idi. Saf ses odyogramda postoperatif ortalama ABG deki kazanç istatistiksel olarak anlamlı idi. SONUÇ:Cerrahi mikroskop ile yapılan hastalık eradikasyonu sonrası, gizli alanlardaki peroperatif rezüdiel kolesteatom ve epitel yapılarının otoendoskobik olarak temizlenmesi, fasiyal resses ya da canal wall down tekniklerin potansiyel risklerini minimalize ederek, kabul edilebilir nüks oranları sunan alternatif bir yaklaşımdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-224

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale