Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Transkanal Yaklaşımla Endoskopik Tip 1 Kartilaj Timpanoplasti
 

Transkanal Yaklaşımla Endoskopik Tip 1 Kartilaj Timpanoplasti

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Emiroğlu G.

AMAÇ:Son yıllarda endoskopun otolojik cerrahide kullanımı giderek yagınlaşmaktadır. Önceleri sadece muayene ve retraksiyon poşlarının incelenmesinde kullanılan endoskop günümüzde bir çok otolojik cerrahide mikroskop yerine kullanılabilmektedirçBu çalışmada kliniğimizde tubotimpanik kronik otit nedeniyle transkanal yaklaşımla endoskopik tip 1 kartilaj timpanoplasti yapılan hastaların greft başarısı ve işitme kazancı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya tubotimpanik kronik otit nedeniyle transkanal endoskopik tip 1 kartiaj timpanoplasti uygulanan 41 hasta dahil edildi. Hastaların operasyon öncesi perforasyon ve işitme sonuçları ile operasyon sonrası takiplerinde ki greft başarısı ve işitme sonuçları değerlendirildi. BULGULAR:Greft başarısı postop 1. ayda % 97,6, 3. ve 6.aylarda ise %95,2 saptandı. İşitme testleri değerlendirildiğinde, postop hava ve kemik yolu açıklığında preop sonuçlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p< 0.02). SONUÇ:Transkanal endoskopik timpanoplastinin kronik otit tedavisinde minimal invaziv, efektif ve güvenilir bir cerrahi yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-225

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale